“Oorlog Oekraïne een maand gaande, toch worden prijzen producten die vóór de oorlog zijn ingeklaard verhoogd”

De districtscommissaris van Saramacca, Sherin Bansi-Durga, heeft zondag 27 maart kritische opmerkingen gemaakt tijdens een vergadering met supermarkethouders in Groningen, district Saramacca.

In haar openingsspeech zei de districtscommissaris dat de situatie en voorspellingen op het prijzenfront vanwege de oorlog tussen Rusland en Oekraïne voor de samenleving niet makkelijk eruit ziet,  omdat Suriname zelf midden in de uitvoering zit van een aanpassingsprogramma met een enorme koopkrachtdaling.

“Daarom gaan de controleurs van de Bestuursdienst vanaf nu niet op basis van klachten van de consument bij u langskomen, maar zij zullen zoals gebruikelijk elke woensdag bij u in de winkel komen om alles met u door te nemen”, aldus Bansi-Durga zondag tegen de supermarkteigenaren.

De Districtscommissaris hield de winkeliers de volgende zaken voor die zich momenteel voordoen in de handel:

– terwijl de oorlog in Europa pas een maand aan de gang is, worden hier de prijzen van goederen die vóór de oorlog zijn ingeklaard en opgeslagen door leveranciers en winkeliers verhoogd onder het mom van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne.

Hierbij noem ik spijsolie, meel, suiker, knoflook, import kip, enzvoort, enzovoort.

– dat dit betekent dat goederen die nu zeilende zijn en vóór de oorlog van 24 februari zijn ingekocht straks ook tegen de oorlogsprijs verkocht zullen worden. Ik hoop dan ook dat de minister van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie hiervan goede nota neemt.

De volgende vragen moeten volgens de districtscommissaris beantwoord worden:

a. Moet en mag in deze zonder meer de vervangingswaarde theorie worden toegepast door importeurs/leveranciers?

b. Wat doen wij met goederen die niet uit het oorlogsgebied komen. Bijvoorbeeld zonnebloemolie uit Argentinië?

c. Bij deze gaat het niet om een op hol geslagen wisselkoers. De koers is al maanden stabiel. Alleen bij een op hol geslagen wisselkoers zou er sprake kunnen zijn van toepassing van de vervangingswaarde theorie

Anders wordt het een vrijgevochten boel ten koste van de consumenten. Producten worden dan in prijs verhoogd die niks te maken hebben met de oorlog.

De dc hield de aanwezige winkeliers verder voor, dat zij altijd de dupe worden van prijsverhogingen, zij worden uitgemaakt voor uitbuiter, fufuru mang of rot Chinees. 

“Wij gaan er samen voor zorg moeten dragen dat niemand wordt bestolen in de schakel van de levensmiddelenhandel”, sprak de districtscommissaris.

Bansi-Durga: “De groothandel/leveranciers en winkeliers moeten in deze moeilijke tijd voor ons allen, ook hun bijdrage leveren om slechts de toegestane winstmarge te hanteren en zich niet laten meeslepen door hebzucht.

Daarom moet u terstond doorgeven aan het commissariaat wanneer groothandelaren u telefonisch of middels whatsapp of sms berichten prijsverhogingen doorgeven zonder bonnen. U gaat in grote problemen komen als u de bonnen niet gaat kunnen aantonen. Dus geeft u mij de namen door van zij die zich hieraan schuldig maken en ik ga ze zelf bellen.”

Het district Saramacca heeft een eigen model van prijscontrole en prijsbewaking ontwikkeld, waarbij de winkels per ressort wekelijks worden aangedaan door de controleurs. Het dan verkregen resultaat van de prijzen wordt per winkel per ressort gepubliceerd op de Facebook-pagina van het BIC (Burger Informatie Centrum) Saramacca.

De consumenten kunnen dagelijks de prijzen per ressort volgen en ook van commentaar voorzien.

Kern van het project is dat controleurs van de bestuursdienst, winkeliers en consumenten samenwerken om de prijzen onder controle te houden maar vooral om zo veel mogelijk corruptie bij de controle te voorkomen.

De dc heeft de vergadering toegezegd de pijnpunten die zij naar voren hebben gebracht te zullen bespreken met de minister ad interim van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie.

BIC Saramacca/PK

error: Kopiëren mag niet!