Robby Berenstein: “VHP heeft de absolute politieke, economische en financiële macht in handen”

Tijdens de Assemblee van de Arbeid, gehouden op 25 maart in het gebouw van de Surinaams Partij van de Arbeid, is voorzitter Robby Berenstein van de Progressieve Vakcentrale C-47 ingegaan op: ‘De huidige politieke en economische machtsverhoudingen en de positie van de werkende klasse hierin.’

Ongelijkheid en onevenwichtigheid

Berenstein: “Een kleine groep binnen de samenleving verrijkt zich terwijl de massa’s verarmen. De huidige politieke en economische verhoudingen brengen ongelijkheid en onevenwichtigheid met zich mee. Wij leven in een multi etnische samenleving. Om ontwikkeling te kunnen creëren moet er een zekere mate van evenwicht zijn op cultureel, economisch en politiek gebied tussen de etnische groepen. Zonder het gewenste evenwicht ontstaan er spanningen.”

Spanningen

“Er wordt uit eng eigenbelang bewust en onbewust spanning opgewekt door bepaalde groepen. Als ik bijvoorbeeld kijk naar de wijze waarop een bepaalde groep de president heeft ontvangen in Nederland, dan zeg ik, dit is nergens voor nodig. Het creëert alleen maar spanningen. Evenwichtige politieke-, economische-, industriële-, klasse- en machtsverhoudingen, arbeid en kapitaal zijn van groot belang bij de ontwikkeling van Suriname.”

Etnische basis

“Het is een feit, dat politieke partijen op etnische basis gecreëerd zijn. Zo is de VHP een hindostaanse partij. Met oranje aan het bewind worden overheidsfuncties dan ook via die maatstaf ingevuld. Dat de partij zich tegenwoordig iets meer getint voordoet, maakt geen verschil uit.”

VHP-power house

“Dat er het een en ander hapert aan het etnisch evenwicht hindert C-47 niet zo zeer. De onevenwichtigheid op politiek-, economisch- en financieel gebied baart ons veel meer zorgen. De VHP heeft de absolute politieke-, economische- en financiële macht in handen. Het presidentschap, de ministeries van Financiën, BIBIS (Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking) zorgen voor een enorme machtsbasis.”

Machtiger dan de president

“Het ministerie van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking heeft in dit bestel meer macht dan Financiën. BIBIS heeft als geen ander ministerie lijnen en bevoegdheden naar staatsbedrijven, instellingen en instituten in binnen en buitenland. De BIBIS-minister vertegenwoordigt de president en neemt in van alles en nog wat waar. Als er niet naar behoren kan worden omgegaan met deze macht kunnen er vervelende toestanden ontstaan. De NDP hanteerde een soortgelijke machtspositie.”

ABOP onderschat de situatie

Berenstein had over de coalitiepartners onder andere te zeggen: “ABOP onderschat de situatie. Zij concentreert zich meer op directeurschappen, vertegenwoordiging in Raden van Commissarissen, invulling van posities en betrokken zijn bij projecten in het binnenland. De ABOP laat de rest in het land volledig aan haar voorbijgaan.” 

Spek en bonen

“De NPS heeft op economisch-, financieel- en bestuurlijk gebied kennis en ervaring in huis, maar heeft weinig invloed binnen en kan daarom geen tegenwicht bieden tegen de politieke en financiële macht van de VHP.  Wat PL betreft? Die is er voor spek en bonen.”

Kapitaal en politiek

C-47 constateert: “Kapitaalgroepen sluiten zich aan bij de VHP. Het zijn dezelfde personen die de NDP hebben ondersteund. Daar vielen zij vanwege het nationaal karakter van de paarse partij minder op. Zodat het niet overkwam als etnische en economische dominantie. Wij zien dat deze groep verder wordt geaccommodeerd in de huidige regering. Er is ook zo’n opmars te merken binnen het bankwezen en de financiële sector.”

Vertekend beeld

“Het is een feit, dat de politieke- en economische macht in handen is van een kleine groep die op het moment achter de VHP staat. Maar, de hindostaanse bevolkingsgroep heeft daar geen voordeel aan. De werkende klasse, de middenklasse van deze landgenoten is ook hard teruggevallen. Kleine- en middelgrote bedrijven lijden ook onder de moeilijke omstandigheden waarin Suriname verkeert. De ellende loopt dwars door alle bevolkingsgroepen.

HD

error: Kopiëren mag niet!