MinOWC betreurt actie leerkrachten IMEAO-2 en Scholengemeenschap Tamanredjo

Het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (minOWC) laat zaterdag 26 maart in een persbericht weten, de actie van leraren van Scholengemeenschap Tamanredjo (SGT) en het IMEAO-2 te betreuren. Leerkrachten op deze scholen hebben de afgelopen dagen het werk neergelegd. Het IMEAO-2 was eerder al in een sitdownactie uit protest tegen het nog niet hebben ontvangen van hun extra uren. Er is toen, aldus het ministerie, gecommuniceerd tussen de directeur Beroepsonderwijs en de directeur van het IMEAO-2.

Tijdens de gesprekken was aangegeven, dat ernaar wordt gestreefd om zoveel mogelijk de extra uren uit te betalen. Een van de redenen die aan de IMEAO-2-directie is voorgehouden, is dat er een achterstand was vanwege een groot aantal Covid-besmettingen op het ministerie in januari van dit jaar. Inmiddels zijn de extra uren van het IMEAO-2 en de SGT deze maand uitbetaald.

Voor het minOWC is het daarom onduidelijk wat de reden voor deze actie is. Formeel is de departementsleiding hierover niet in kennis gesteld. In gesprek met de voorzitter van de onderwijsbonden BvL/ALS is aangegeven, dat de bonden ook niet in kennis zijn gesteld van deze acties. Te constateren is dat de acties ongegrond zijn, omdat er ook geen arbeidsconflict is tussen het minOWC en de leraren.

Disciplinaire maatregelen tegen actievoerende leerkrachten

Op basis van het voorgaande, zal het minOWC conform de Personeelswet overgaan tot het treffen van disciplinaire maatregelen tegen leraren en directeuren die zich hieraan schuldig maken.

Het gevolg van de acties is dat scholieren na COVID-19 nu weer de dupe worden van wilde acties van leraren. Het onderwijsproces moet normaal voortgang vinden, aangezien het minOWC de scholen niet gesloten heeft.

De departementsleiding betreurt het, dat de leerlingen door deze werkneerlegging wederom verstoken zijn van onderwijs, waardoor de leerstofachterstand die als gevolg van Covid-19-pandemie was ontstaan, alleen maar groter wordt. De departementsleiding staat niet toe dat de scholieren het recht op onderwijs is ontnomen.

Het minOWC roept alle betrokken leraren en directeuren op om het werk onmiddellijk te hervatten en de juiste wegen te bewandelen om hun misnoegen kenbaar te maken.

error: Kopiëren mag niet!