Bestuur Zangvogelbond na twee jaren weer bijeen

Zondagochtend 27 maart weer zangvogelwedstrijden op Onafhankelijkheidsplein

Het bestuur van de Surinaamse Zangvogelbond kwam zaterdagochtend 26 maart voor het eerst sinds zeker twee jaar weer fysiek bijeen in een bestuursvergadering. Als gastheer heeft waarnemend voorzitter Shafiek Goelaman opgetreden, zo bericht het districtscommissariaat Wanica Zuid-Oost.

Er zijn tal van zaken besproken waaronder de zangvogelwedstrijden die zondag 27 maart worden gehouden op het Onafhankelijkheidsplein in het centrum van Paramaribo tussen 06:00 uur en 11:00 uur. Verder zijn er zaken zoals het werven van nieuwe leden en openbaarheid van zaken aan de orde geweest.

Dat het stil is geweest zijdens het bestuur staat buiten kijf, doch zal de draad vanwege de versoepelde Covid-19 protocollen en -maatregelen weer aanpakken.

Er liggen diverse activiteiten zijdens de bond in het verschiet, waarbij deze tijdig zullen worden bekendgemaakt aan de leden, maar ook de gemeenschap. Het doel dat wordt nagestreeft is om de Zangvogelbond weer de bond van weleer te maken, waarbij een ieder wordt betrokken.

error: Kopiëren mag niet!