“Goed functionerend, gemotiveerd korps van eminent belang voor waarborgen veiligheid”

President Chandrikapersad Santokhi heeft vrijdag 25 maart 2022 een bezoek gebracht aan het Korps Politie Suriname (KPS). Hij werd met alle egards ontvangen door de politieorganisatie. Een parade en defilé waren daar onderdeel van. Na de inspectie van de politie-eenheden door het staatshoofd begon het formele gedeelte. Onder de aanwezigen waren vicepresident Ronnie Brunswijk, David Abiamofo ad-interim minister van Justitie en Politie en waarnemend korpschef Ruben Kensen.

Santokhi heeft in zijn toespraak op het Politie Opleidingscentrum benadrukt dat een goed functionerend en gemotiveerd korps van eminent belang is voor het waarborgen van de veiligheid, zo bericht de Communicatie Dienst Suriname in een persbericht, maar gaat verder niet in op wat de president meer heeft gezegd.

Waarnemend korpschef Ruben Kensen was bijzonder ingenomen dat het staatshoofd ondanks alle drukte zich de moeite troostte om het korps persoonlijk te bezoeken. Hij geeft aan dat er intern na een grondige evaluatie van zowel het materieel, als personeel goed beleid geformuleerd zal worden. “De betrokkenheid van alle medewerkers zal centraal staan. Ik zal waken over een zodanige opstelling van het korps, waarbij duidelijk tot uitdrukking zal komen dat er een personeelsvriendelijk en motiverend beleid uitgevoerd wordt”, zegt de commissaris van politie. Volgens hem zal de empathie en cohesie binnen de organisatie gestimuleerd worden.

De woordvoerder van de Surinaamse Politiebond (SPB), Revelino Eijk, heeft in gesprek met de Communicatie Dienst Suriname aangegeven, dat het altijd goed is als de president als bevoegd gezag naar de werkers toekomt. “Het werkt altijd motiverend, ook is het goed dat de leden van de bond eerstehands informatie ontvangen van de hoogste gezagsdrager”, aldus Eijk. Hij zegt verder, dat er al afspraken zijn gemaakt tussen de politiebond en het interim-managementteam over hoe de samenwerking eruit moet zien.

David Abiamofo ad-interim minister van Justitie en Politie heeft van de gelegenheid gebruik gemaakt om een aantal ontwikkelingen met betrekking tot het korps met de aanwezigen te delen. “De reorganisatie van het apparaat is bijzonder belangrijk. Met de instelling van het interim-managementteam onder leiding van politiecommissaris Ruben Kensen is er al een aanzet gegeven om positieve hervormingen tot stand te brengen. Een belangrijk onderdeel betreft de herstructurering van de politieacademie en het politieonderwijs.”

Vicepresident Ronnie Brunswijk sprak met bijzonder enthousiasme naar de toespraak van waarnemend korpschef Kensen te hebben geluisterd. “De gedrevenheid welke hij etaleert toont dat hij samen met de overige leden van het interim-managementteam de uitdagingen aan kan gaan om het korps gezond te maken”, aldus de vicepresident. Hij gaf verder aan, dat de regering beseft dat er geïnvesteerd moet worden in het politieapparaat. De vicepresident erkent, dat het korps overbelast en onder bemenst is, en dat het KPS cruciale apparatuur mist om adequaat te functioneren. Hij benadrukte, dat de regering alles in werk zal stellen om het korps structureel te versterken.

“De transitie naar een nieuw KPS is al ingezet. Het is ook noodzakelijk en wenselijk om aandacht te geven aan de immateriële waardering van politiemensen”, aldus Brunswijk.

error: Kopiëren mag niet!