Bond Grassalco: “Vooralsnog gaat het personeel niet werken”

Claudette Etnel, voorzitster van de bond bij Grassalco, die eerder aangaf dat medewerkers over de maand februari hun salaris nog niet hadden ontvangen van het staatsmijnbouwbedrijf zegt, dat een goed gesprek met de leiding van het bedrijf is gevoerd. Het bedrijf hield een presentatie over hoe het in de huidige situatie is terecht gekomen.

Eerder hield het personeel een prikactie vanwege de verschillende perikelen bij Grassalco.

De vakbondsvrouw zegt, dat er donderdag een gesprek met de medewerkers is gehouden waarin tijdens de Algemene Ledenvergadering de stand van zaken is besproken. “Vooralsnog gaat het personeel niet werken, omdat zij nog steeds geen beeld heeft wanneer het bedrijf overgaat tot het uitbetalen van de salarissen. Zolang dat er niet is en de mensen het niet op hun bankrekening zien kunnen wij niet zeggen dat zij moeten gaan werken. De mensen hebben geld nodig”, verduidelijkt Etnel.

Ook met de Raad van Commissarissen is men bezig. “We zijn bezig om samen met de directie te kijken naar een oplossingsmodel.” Volgens Etnel zal dit niet al te lang op zich laten wachten. “We zijn met elkaar in gesprek en ook een brief zal aan de president worden gericht”, aldus Etnel.

RB

error: Kopiëren mag niet!