CI-Suriname zoekt in Gabon mogelijkheden voor nieuwe aanpak bos- en wetgevingsbeleid

Conservation International Suriname (CIS) faciliteerde van 12 tot en met 20 maart een delegatie van Surinaamse regeringsvertegenwoordigers bij een bezoek aan het West-Afrikaanse land Gabon. Gabon is een wereldleider in duurzaam bosbeheer en -behoud. Het doel van dit bezoek van de delegatie was het delen van informatie en leren van elkaar als het gaat om groene ontwikkeling, duurzaam bosbeheer, klimaatfinanciering en betalingen voor ecosysteemdiensten, aldus CIS in een donderdag 24 maart uitgebracht persbericht over het bezoek aan Gabon.

Suriname en Gabon hebben de hoogste bosbedekkingsgraad ter wereld. Met respectievelijk 93% en 88% bosbedekking, hebben beide landen een aantal van de grootste stukken tropisch regenwoud op aarde. Instandhouding en duurzaam gebruik van deze bossen is essentieel voor het oplossen van de wereldwijde klimaatcrisis. Momenteel maken Suriname en Gabon deel uit van een kleine en belangrijke groep landen die een ‘Hoge Bosbedekking/Lage Ontbossing’ (HFLD) hebben en dus ‘netto absorbeerders’ van koolstof zijn – wat betekent dat alle broeikasgassen die ze uitstoten, worden gecompenseerd doordat hun bossen deze gassen absorberen. Suriname mag niet ten prooi vallen aan destructieve praktijken in onze bossen, die  een netto-opname van ongeveer twintig (20) miljoen ton CO2e per jaar hebben. We kunnen ons niet veroorloven om dat te verliezen in onze inspanningen (en onze toezeggingen op wereldfora) om klimaatverandering samen met de rest van de wereld, tegen te gaan.

Versterken relaties tussen Suriname en Gabon

Daarom moet deze uitwisseling de relaties tussen de twee landen versterken door de mogelijkheden voor dialoog en wederzijdse ervaringen te creëren. Van bijzonder belang voor de Surinaamse delegatie waren onderwerpen als bosbouw- en natuurbeleid, duurzaam bosbeheer, klimaatfinanciering, logvolgsystemen, het uitfaseren van de export van rondhout en Gabon’s bosbouwtrainingssysteem.

Een groep vertegenwoordigers uit Suriname nam deel aan de uitwisseling. De Surinaamse delegatie werd geleid door de voorzitter van de Nationale Assemblee (DNA), Marinus Bee, vergezeld door de minister van Grondbeleid en Bosbeheer, Dinotha Vorswijk en de minister van Regionale Ontwikkeling en Sport, Gracia Emanuel, de directeur van Stg Bosbeheer en Bostoezicht (SBB), Stanley Betterson, en andere relevante beleidsmakers en adviseurs. 

Suriname heeft bij de ‘UN Framework Convention on Climate Change’ (UNFCCC) toegezegd haar status van het meest beboste land ter wereld te behouden en te werken aan een actieplan hiervoor. 

Zonder de onmiddellijke implementatie van succesvolle modellen voor duurzaam bosbeheer, zal het Surinaamse bos sterk onder druk komen en degraderen. CIS ondersteunt de ‘Groene Groeistrategie’ van Suriname met daarin haar visie om de natuurlijke rijkdommen van het land duurzaam te benutten om zo economische groei te stimuleren ten voordele van mens en natuur. 

Decennialange inspanningen van alle actoren die betrokken zijn bij het duurzaam beheer van de Surinaamse bossen, maken duurzame bosbouwtechnieken tot een essentiële noodzaak. Toenemende (niet duurzame) houtproductie en bosdegradatie zullen leiden tot verhoogde koolstofemissies vanuit de bosbouwsector. 

Met het oog op diversificatie van de Surinaamse economie en versterking van de inkomsten van het land, is een gedegen grondstoffenbeleid, een noodzakelijke beleidsmaatregel. Hierbij kan gedacht worden aan het bestuderen en toepassen van verschillende succesmodellen en het opdoen van kennis om eindproducten van hout te maken die vervolgens geëxporteerd kunnen worden (en meer geld in het laatje brengen). Ook wetgeving die duurzame exploitatie van natuurgebieden mogelijk maakt, is belangrijk met daarbij een eerlijke en transparante winstverdeling voor de lokale gemeenschappen.

Gabon staat bekend om zijn uitstekende ervaring op het gebied van bosbeleid, bosmonitoring en het laten betalen voor ecosysteemdiensten. Het land heeft op dit gebied een leidende positie in de wereld verworven. Gabon heeft, net als Suriname, een beperkte bevolkingsdichtheid en overvloedige natuurlijke hulpbronnen. De olie-industrie is de belangrijkste economische activiteit van het land. De regering van Gabon heeft een beleid van economische diversificatie en een doortastend bosbouwbeleid. Daardoor is het nu een van de meer welvarende landen in Afrika. Dit succes ligt aan de basis van Suriname’s groeiende belangstelling voor Gabon.

Beide landen zijn van plan om hun relatie met betrekking tot deze en andere zaken te verdiepen. Zij zullen de handen ineenslaan om informatie uit te wisselen en hebben een verklaring getekend om samen te werken in hun nationale, groene ontwikkelingsstrategie, met een minimale impact op de aanwezige bossen. 

De delegatie zal de nieuw opgedane kennis delen met Suriname en draagvlak kweken om de succesvolle modellen van Gabon te implementeren. Suriname staat met deze nieuwe kijk op bosbeleid en bosbeheer op het punt een nieuw hoofdstuk van welvaart en groene groei te betreden.

Het persbericht van CI-Suriname gaat echter niet in op wat de delegatie tijdens het bezoek aan Gabon feitelijk iedere dag heeft gedaan en wat feitelijk is bereikt. Wat hebben de delegatieleden gezien in dit land wat betreft het verwerkingsproces van rondhout tot eindproduct? Wat doet Gabon anders, wellicht beter, dan Suriname? Er is een verklaring inzake samenwerking getekend, maar wat hebben de delegatieleden geleerd van hun bezoek aan Gabon wat van wezenlijk belang kan zijn voor het Surinaamse bosbeleid? Mogelijk gaat de samenleving de komende dagen nog daarover worden geinformeerd.

error: Kopiëren mag niet!