Waterloopkundige- en Meteodienst houden met UNDP en EU presentaties in kader Wereld Waterdag

De Waterloopkundige Dienst Suriname (WLA) en de Meteorologische Dienst Suriname (MDS), vallend onder het ministerie van Openbare Werken (OW), hebben dinsdag in samenwerking met het United Nations Development Programme (UNDP) en de Europese Unie (EU) presentaties gehouden in het kader van de Wereld Waterdag in het Lalla Rookhgebouw te Paramaribo.

Op deze jaarlijks terugkerende dag wordt wereldwijd stilgestaan bij het belang van voornamelijk veilig- en schoon drinkwater. Maar, ook werd aandacht besteed aan de Wereld Meteorologische Dag op 23 maart. 

President Chandrikapersad Santokhi was ook aanwezig en benadrukte het belang van deze bijzondere dagen. Het staatshoofd gaf aan, dat zijn regering volledig hierachter staat en was ingenomen met de aanwezigheid van studenten die voor deze studierichting hebben gekozen en zich willen inzetten voor waterbeheersing en watermanagement.

President Santokhi zei ook, dat de bewustwording iedereen moet dwingen veilig en zuinig om te gaan met water. Door het plaatsen van moderne technologie en meer waterzuiveringsinstallaties zal de regering schoon drinkwater kunnen garanderen voor elke burger van het land.

Onder de aanwezigen waren naast OW-minister Riad Nurmohamed ook de ministers van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV), Parmanand Sewdien, en Reshma Kuldipsingh van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken (AWJ) van de partij. De minister van Natuurlijke Hulpbronnen (NH) werd vertegenwoordigt door zijn directrice Gonda Asadang.

Studenten van het Natuurtechnisch Instituut (Natin) en het Polytechnic College Suriname (PTC) waren speciaal uitgenodigd door de organisatoren.  

Minister Nurmohamed legde nadruk op het feit, dat Suriname behoort tot de top 10 meest kwetsbare landen in de wereld als het gaat om de effecten van klimaatverandering. De gevolgen hiervan zijn reeds zichtbaar bij hoge waterstanden in gebieden die onder water lopen. Het omgaan met het milieu op een onverantwoorde wijze zorgt ook voor vervuild water, gaf de bewindsman aan.

Directeur Sergio Kadosoe van het OW-directoraat Onderzoek en Dienstverlening maakte het belang van water in de samenleving kenbaar, terwijl onderdirecteur Dew Bhaggoe de studenten op het hart drukte alles in het werk te stellen om deze studie succesvol af te ronden en de toekomst mee te helpen bepalen. Overigens mochten de studenten deelgenoot zijn van metingen die werden gedemonstreerd bij zowel WLA als de MDS. Hierna kregen de studenten een certificaat uitgereikt namens de sponsoren van het project. Dit project werd ondersteund door het Global Climate Change Alliance Suriname Adaptation (GCCA+) Phase 2 Project, gefinancierd door de EU en de UNDP en natuurlijk de support van de regering van Suriname.

Tot slot deed de OW-minister een zeer markante toezegging dat de beste hydrologie- en meteorologie student van het NATIN en het PTC ogenblikkelijk in dienst wordt genomen bij Openbare Werken. 

error: Kopiëren mag niet!