Uitleg over proces rond uitreiken decoraties te vinden op gov.sr

Voor wie meer wil weten over Surinaamse onderscheidingen en het proces van decoratie beter willen begrijpen, is door de Adviescommissie voor Surinaamse Onderscheidingen (ACSO) meer informatie beschikbaar gesteld op gov.sr. 

Tijdens een vraaggesprek woensdag 16 maart met het bestuur van de ACSO hebben Jack Uden en Maurits Hassankhan, respectievelijk voorzitter en ondervoorzitter van de commissie, meer informatie verstrekt over de doelen en taken van de commissie. Ondersteund door de leden, werd in het perscentrum van het Kabinet van de President ook meer informatie verstrekt met betrekking tot met het decoratiebeleid van de regering. 

Surinaamse onderscheidingen worden niet zonder meer verleend. De verdiensten van personen die hiervoor worden voorgedragen, worden eerst kritisch beoordeeld en getoetst aan de criteria door deze ingestelde werkgroep. De ACSO heeft als hoofdtaak advies uit te brengen aan de president over onder andere over de selectie van genomineerden die in aanmerking kunnen komen voor een onderscheiding. De focus ligt op burgers die zich onbaatzuchtig inzetten voor het land, vanuit hun eigen verantwoordelijkheid, dan wel zich heldhaftig hebben gedragen, soms met gevaar voor eigen leven om andermans leven te redden. Hier kan ook worden gedacht aan onder andere bloeddonoren of sporters die buiten de grenzen van Suriname het land uitdragen. Maar, ook burgers die een wezenlijke bijdrage leveren of hebben geleverd op het gebied van religie en cultuur, technologie, wetenschap, ontwikkeling van de maatschappij en opbouw van de economie in het algemeen.

Meer dan 7.000 gedecoreerden

“Als je een optelsom maakt vanaf het begin van de uitreiking van onderscheidingen in 1978, dan zijn er iets meer dan 7.000 mensen die in de afgelopen jaren gedecoreerd zijn door Suriname met een Ere-orde of Ere-medaille van de staat”, zegt voorzitter Uden. 

Van 1 oktober 2020 tot en met 1 februari 2022 zijn in totaal 768 personen gedecoreerd, waarvan 248 personen in 2020, 482 in 2021 en dit jaar 2022 zijn 38 personen gedecoreerd. 

Vijf klassen van onderscheidingen

Er zijn vijf klassen van onderscheidingen van de Ere-orde van de Palm en idem van de Ere-orde van de Gele Ster. De eerste en hoogste klasse voor beide is Drager Groot Lint, tweede klasse Groot-Officier, derde klasse Commandeur, vierde klasse Officier en de vijfde klasse is Ridder. Aan zowel de Ere-orde van de Gele Ster als die van de Palm is er een medaille verbonden namelijk; de Ere-medaille in Goud en de Ere-medaille in Zilver. Deze worden toegekend aan personen die niet in een der klasse van de Ere-orden benoemd kunnen worden, maar wel voor een onderscheiding in aanmerking komen. De Gele Ster en de Palm zijn gelijkwaardig, maar de criteria tot het verkrijgen deze twee onderscheidingen verschillen enigszins. 

Bepaalde verdiensten zijn in de wet van de Ere-orden vastgelegd. Een burger moet zich op een uitzonderlijke wijze verdienstelijk hebben gemaakt jegens land en volk om geselecteerd te worden voor een onderscheiding van de Ere-orde van de Palm. Het gaat om een inzet van uitzonderlijke aard. Bij de Ere-orde van de Gele Ster is er sprake van iemand die een bekwaamheid heeft getoond die aanmerkelijk groter is dan verwachtbaar, zeker op politiek gebied en bestuurlijk niveau. Iemand die op uitmuntende wijze werkzaamheden heeft verricht, waarbij de samenleving in belangrijke mate daarbij gebaat is, valt ook onder deze criteria. 

Personen die voldoen aan een of meerdere van deze criteria, kunnen – daartoe voorgedragen – in aanmerking komen voor een Ere-onderscheiding. “Verzuim niet om iemand die in uw ogen een onderscheiding van het land verdient voor te dragen bij de president die deze ook gaarne wilt verlenen”, zegt voorzitter Uden. 

Hoe iemand voor te dragen

Geadviseerd wordt voordrachten bij voorkeur te doen via organisaties, verenigingen, instituten en andere instantie of via districtscommissarissen, ministeries enzovoorts. Uiteraard kan in bijzondere gevallen ook een individu met goed onderbouwde argumenten een voordracht doen voor onderscheiding van een persoon. 

Inmiddels heeft de commissie een online publicatie geplaatst met uitgebreide informatie over decoraties, makkelijk bereikbaar voor de hele samenleving. Dit vergroot de bereikbaarheid van de commissie. Voor  het nalezen van de informatie over Surinaamse Onderscheidingen en het online voordragen van personen kan men dus terecht op deze website van het Kabinet van de President: http://president.gov.sr/surinaamse-onderscheidingen/voordragen-van-personen-wie-mag-voordragen-voorstelformulier/ .

“We vergeten soms dat we legio helden hebben in Suriname die helaas niet worden belicht”, zegt Rita Tjien Fooh-Hardjomohamad, lid van de Adviescommissie. Volgens haar moeten de gegevens bewaard worden, daarom is het van groot belang dat deze informatie opgeslagen wordt in het archief. Zij benadrukt dat de aanvraag tegenwoordig online ingediend kan worden.

Aan het eind van elk jaar maakt de adviescommissie een verslag van de bereikte resultaten. “Wij van de commissie gaan heel zorgvuldig te werk op basis van de ingediende stukken. Wij eisen nu een uitgebreide curriculum vitae waaruit moet blijken de bijzondere prestaties van degene die is voorgedragen, om een juist advies te kunnen uitbrengen”, zegt ondervoorzitter Maurits Hassankhan. Op dit moment is de prioriteit van de commissie ‘werken naar de eerstvolgende decoratie toe op 25 november 2022’.

error: Kopiëren mag niet!