Suriname ervaart waterproblematiek op Wereld Water Dag

Rond de Wereld Water Dag en Wereld Meteorologische Dag op respectievelijk 22 en 23 maart is Suriname getroffen door overstromingen die overlast, schade, ziekten en andere problemen met zich mee brengen. Wereld Water Dag wil het voorbereid zijn op watergerelateerde rampen bevorderen. De waterproblematiek wordt nu in de praktijk ervaren. Is Suriname voorbereid?

Enorme uitdaging 

“Bij elkaar zijn de kosmos, klimatologische omstandigheden, weersgesteldheid, de zee, rivieren, kanalen sloten, rioleringen, de toestand waarin de aardbodem zich bevindt en wat dies meer zij, een enorme uitdaging voor Suriname”, aldus de regering. De overheid en hulporganisaties kunnen helaas niet veel meer doen dan voedselpakketten, consumptie water, medicijnen en andere goederen verstrekken.

Wachten totdat de buien zijn gaan liggen

“Wat het wassende water betreft is het wachten totdat de buien zijn gaan liggen en het water is weggetrokken. De overstromingen die enkele dagen geleden begonnen bewegen zich in de richting van de kustvlakte. Hoe wateroverlast in het binnenland en ander gebieden te voorkomen, te verminderen, langs goede banen te leiden is een, complexe materie van wereldomvang.”

Waterhuishoudkundige systemen 

Ingenieurs benadrukken: “Om de waterproblematiek die zich op meerdere manieren voordoet te verzachten is het gewenst, dat er tegelijkertijd landelijk maatregelen en voorzieningen worden getroffen, die met het oog op de ontwikkeling, werking en bescherming van de waterhuishoudkundige systemen en de bescherming van het milieu nodig zijn. Het gaat om veel meer dan pompen, gemalen, sluizen en dat soort installaties die in orde dienen te zijn.”

Meteorologische voorzieningen

Meteorologische Dienst Suriname: “Weersinformatie is onmisbaar bij het beheersen en beheren van de waterhuishouding. Weersvoorspellingen en waarschuwingen voor noodweer worden daardoor verbeterd. Het herstellen en onderhouden van de verwaarloosde meet- en waterstandstations is nodig. Stations, instrument en apparaten om de neerslag- en waterstand te meten worden weer opgezet en gemoderniseerd. Binnen afzienbare tijd zal de weerradar van Zanderij hersteld zijn.”

Veel werk aan de winkel

Minister Openbare Werken: “Er wordt structureel te werk gegaan. Meerdere ministeries werken samen. Niet dat alle problemen daarmee opgelost worden. Er is veel werk aan de winkel. Op het moment kan lang niet alles verwezenlijkt worden.”

HD

error: Kopiëren mag niet!