Minister Somohardjo woont virtueel VN-vergadering Commissie voor Status Vrouw bij

Jaarlijks wordt in maart de tweewekelijkse VN-vergadering van de Commissie voor de Status van de Vrouw (CSW) gehouden in New York, Verenigde Staten van Amerika. Het betreft de 66e sessie (CSW66) waar minister Bronto Somohardjo van Binnenlandse Zaken (BiZa) via een videoconferentie aan heeft deelgenomen, aan algemene discussies en de ministeriële ronde tafel beraadslagingen.

In zijn toespraak tijdens de algemene discussies is minister Somohardjo ingegaan op de diverse beleidsmaatregelen en inspanningen van Suriname ter bevordering van vrouwenrechten en gendergelijkheid, alsook de uitdagingen in dat kader. 

Bij de ministeriële ronde tafel sessie met als thema Beleid en programma’s inzake klimaatverandering, milieu en rampenrisicovermindering, bevordering van gendergelijkheid door

holistische en geïntegreerde acties van mondiaal tot lokaal niveau, heeft de bewindsman aangegeven welke maatregelen zijn getroffen op nationaal niveau om genderperspectieven te integreren in initiatieven op het gebied van klimaatverandering. 

CSW66 is op 14 maart begonnen en duurt tot en met 25 maart en heeft als prioriteitsthema: Gendergelijkheid en empowerment van alle vrouwen en meisjes in de context van beleid en programma’s inzake klimaatverandering, milieu en risicobeperking bij rampen.

CSW is een functionele commissie van de VN Economische en Sociale Raad (ECOSOC) en is het belangrijkste internationale intergouvernementele orgaan dat zich uitsluitend toelegt op de bevordering van gendergelijkheid en de empowerment van vrouwen. Een belangrijke rol is weggelegd voor CSW bij het bevorderen van

vrouwenrechten, het documenteren van het leven van alledag van vrouwen over de hele wereld en het vormgeven van wereldwijde normen voor gendergelijkheid en de empowerment van vrouwen. Naast het prioriteitsthema is er ook een review thema: De economische empowerment van vrouwen in de veranderende wereld van werk.

Dit jaar vindt de 66e CSW-sessie plaats in een hybride format, waarbij er gedeeltelijk fysieke aanwezigheid is, terwijl alle neven en parallelle evenementen virtueel gevolgd kunnen worden.Vanuit de Surinaamse Permanente Vertegenwoordiging bij de VN te New York, is fysiek geparticipeerd. De toespraken van Suriname in het kader van CSW66 zijn beschikbaar op de Facebookpagina van het ministerie van Binnenlandse Zaken, terwijl de uitkomsten hiervan, de zogenaamde Agreed Conclusions rondom het prioriteitsthema, na de sessie tedownloaden zijn via de website: http://www.unwomen.org/en/csw.

error: Kopiëren mag niet!