Dc Sherin Bansi-Durga over wegenaanpak Saramacca

In de periode van 2 tot en met 5 maart zijn egalisatiewerkzaamheden in het district Saramacca uitgevoerd, onder andere in de Gangaram Pandayweg. Door de wateroverlast waren de werkzaamheden voor een paar weken stopgezet. De werkzaamheden werden toen uitgevoerd door aannemer S. Chotkan in opdracht van het ministerie van Openbare Werken. Dit alles onder toezicht van de plaatselijke bestuursdienst.

In gesprek met de krant bevestigt districtscommissaris (dc) Sherin Bansi-Durga, dat de egalisatiewerkzaamheden gestagneerd waren door de vele regens. Verder deelt zij mee, dat de werkzaamheden dus zijn hervat, startende in de Gangaram Pandayweg. En aan de bewoners van het district laat ze weten, dat alle wegen in het district aan de beurt komen.

Vorig jaar is 3.500 cub waste vrijgemaakt door het ministerie van Openbare Werken voor de aanpak van slechte delen van de Gangaram Pandayweg. De aanpak was daar al gestart, maar kon niet doorgaan, omdat onderhoudswerkzaamheden in de regenperiode de staat van de weg verergeren. Sinds afgelopen maandag zijn de werkzaamheden hervat en met het restant materiaal zal in de komende dagen de weg worden aangepakt.

“Er is veel achterstallig onderhoud van de wegen in het district. In het bijzonder de zandwegen die zeker een 10 tot 15 jaar niet zijn onderhouden, dus er moet sowieso werk ervan gemaakt worden. maar de afgelopen periode heeft het veel geregend en nog steeds waardoor de wegen verder zijn gaan verslechteren. Hierdoor hebben wij veel kritiek gehad vanuit landbouwgebieden met betrekking tot slechte zandwegen.”

“De wegen in het district vallen onder het ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sport (ROS), het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) en het ministerie van Openbare Werken. De zandwegen en de wegen die voorkomen in de landbouwgebieden, dan heb ik het over Tijgerkreek, Pomona, La Poule en Uitkijkpolder, vallen onder de ministerie van LVV, de verharde wegen vallen onder het ministerie van OW en de rest valt onder het ministerie van ROS.”

“Sinds vorig jaar zijn er gesprekken gevoerd met deze drie ministeries over de wegenaanpak. Dat moet eerst gebeuren, omdat de begrotingsgelden voor onderhoud worden overgemaakt op de rekeningen van deze ministeries. Wij hebben aan het ministerie van LVV gevraagd om in te komen met materiaal zodat wij dan gezamenlijk de wegen kunnen aanpakken en daarover had het ministerie al toezeggingen sinds vorig jaar gedaan. Begin dit jaar zou dan materiaal vrijgemaakt worden voor de landbouwgebieden, we wachten nu erop om dat van de grond te krijgen en ook op aanlevering van de aannemer van het materiaal. Maar de garantie zit er in dat alle wegen worden aangepakt.”

“Men denkt dat alle wegen onder beheer van de districtscommissaris vallen en dat de dc moet inkomen iedere keer weer, maar ons budget laat niet toe om adequate onderhoudswerkzaamheden zo goed mogelijk te doen. We hebben de middelen en het equipment niet, dus we zijn sowieso afhankelijk van de overheid en daarmee zitten wij, en in dat kader is ook die onderhandeling geweest met de ministeries om toch nog materiaal vrij te maken waarbij ik als dc kan inkomen om de wegen gangbaar te maken en het onderhoud daarvan optimaal te doen. Daarnaast werk ik meer met donaties in het district, omdat er altijd nog wat mensen zijn die willen inkomen met materiaal, bijvoorbeeld de ondernemers. Door tussenkomst van burgerparticipatie nemen burgers aan de zandwegen vaak het initiatief om met benzine te komen, dan kom ik in met tractors om de wegen te egaliseren. Maar, uiteindelijk is het ook altijd eerst wachten op de drie desbetreffende ministeries om toch nog middelen vrij te krijgen om de werkzaamheden voort te zetten in het district. Vandaar dat ik steeds weer een beroep doe op de regering, in het bijzonder de desbetreffende ministeries”, aldus Bansi.

IS

error: Kopiëren mag niet!