Waterstand bij stuwdam zeer hoog, alle spuikleppen open

Het Van Blommenstein stuwmeer heeft bijna zijn maximale werkhoogte van 264 voet (80.5 meter)
bereikt. Alle spuisluizen zijn op dit moment open om de druk op de stuwdam te verminderen, meldt het Nationaal Coördinatiecentrum voor Rampenbeheersing (NCCR).

Momenteel ondervinden vele gebieden over het hele land problemen door wateroverlast. Door rijen zandzakken wordt het water buiten erven en huizen gehouden in het binneland. Het NCCR heeft op een soortgelijke manier de zonnepanelen te Guyaba beschermd tegen het stijgende water.

Coördinator Jerry Slijngard van het NCCR zegt, dat het waterpeil in Boven-Suriname langzaam daalt, omdat het water stroomt van het hogere zuiden naar het lagere noorden. Dat betekent dat gebieden die noordelijker liggen, waaronder de kustvlakte, nu te kampen hebben met wateroverlast.

Brokopondo stuwmeer
Het Brokopondo stuwmeer, officieel het Prof. dr. ir. W.J. van Blommesteinmeer genoemd, is een
stuwmeer in het Brokopondo-district met een oppervlakte van 135.000 hectare. Het meer is ontstaan door de bouw van de Afobakadam, een stuwdam in de Surinamerivier. Het meer is groot, maar ondiep. Het is nergens dieper dan veertig meter. Toen de dam aangelegd werd, is het gebied dat onder water zou lopen niet kaalgekapt. Daardoor steken er stammen van bomen boven het water uit en is visvangst met netten onmogelijk. Voor een deel waren de bomen walaba’s (bijlhout) dat zelfs na tientallen jaren in het water staan niet rot.

error: Kopiëren mag niet!