“VEAPS niet gekend door minister Sewdien over bezoek aan Barbados”

De Vereniging van Exporteurs van Agrarische Producten in Suriname (VEAPS) is een belangenvereniging van bedrijven die groenten en fruit exporteren. De VEAPS heeft met verbazing kennis genomen van het persbericht van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) onder leiding van minister ing. Parmanand Sewdien betreffende een delegatie naar Barbados. In het persbericht, gedateerd 21 maart 2022 van het ministerie wordt melding gemaakt van de vertegenwoordiging namens de agrarische sector en<br>wordt in één adem de VEAPS genoemd.

De VEAPS wil onomstotelijk aangeven, dat ze nimmer gekend is door de minister van LVV, maar dat de<br>minister van LVV een agrarische ondernemer gevraagd heeft om deel te zijn van de delegatie die ook lid is van VEAPS. Het betreffende lid heeft het volste recht deel uit te maken van de delegatie, maar het is afkeurenswaardig dat LVV in haar persbericht de VEAPS noemt en de indruk gewekt wordt alsof het een vertegenwoordiging van de VEAPS is. In het programma staat opgenomen dat het lid door LVV benoemd is als adviseur van LVV. Dit gedrag uitgaande van LVV kan getypeerd worden als het toepassen van een “verdeel- en heersstrategie” om de organisaties uit de private agrarische sector kapot te maken.

De minister, die afkomstig is uit de sector, weet beter hoe te handelen, en helaas zien we dat niet terug in zijn daden. De toenmalige minister van LVV, drs. Rabin Parmessar had in februari 2020 de VEAPS gevraagd om te participeren aan de Agro-Fest op Barbados. Namens VEAPS maakten Riwaash Nanda en Adjay Mataw deel<br>uit van de delegatie. Verder maakten deel uit van de delegatie Tania Lieuw-A-Soe en Diego Rodriquez namens de Federatie van Surinaamse Agrariërs (FSA) en bananenbedrijf FAI. De kosten van deelname werden gedragen door het SAMAP project.

‘Tijdens dit bezoek aan Barbados werden de VEAPS, FSA, FAI en overige ondernemers betrokken bij de diverse<br>besprekingen op Barbados, namelijk gesprekken met de minister van Landbouw van Barbados, met de speciale gezant van premier Mia Motley, de National Plant Protection Organization (NPPO) van Barbados, de Kamer van Koophandel van Barbados en de private sector. Op basis van dit bezoek kreeg FAI de mogelijkheid om containers bananen te exporteren en een vleesverwerkingsbedrijf kreeg orders voor de export van varkensvlees.

De VEAPS had toen een order voor de export van verse en verwerkte groenten en fruit. Helaas is dit niet doorgegaan vanwege de Covid-19 pandemie sinds maart 2020 in Suriname. De VEAPS heeft na het bezoek aan Barbados de heer Sewdien als voorzitter van FSA breedvoerig ingelicht over de mogelijkheden voor Suriname. Helaas zien we dat in de functie van minister van LVV de VEAPS niet wordt gekend en notabene niet wordt betrokken in (voor)besprekingen voor informatieuitwisseling betreffende deze kwestie.

Helaas kan de VEAPS haar beklag niet doen bij de minister van LVV, want “de slager zal zijn eigen vlees niet afkeuren” en verzoekt zij de DNA-leden om een inkijkoperatie te plegen op LVV en waarnodig correcties te plegen.

Paramaribo, 21 Maart 2022

Persdienst VEAPS

error: Kopiëren mag niet!