Suriname werkt aan wetgeving ter uitbanning massavernietigingswapens

Suriname is bezig acties te ondernemen om te komen tot volledige uitbanning van alle vormen van massavernietigingswapens (nucleaire, biologische en chemische wapens), die voor heel veel schade in de wereld kunnen zorgen. Met behulp van de OPCW (Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons) is de nationale implementatiewet op het Chemisch Wapenverdrag reeds geformuleerd en ligt nu bij De Nationale Assemblee (DNA) ter goedkeuring.

Het Bureau Internationale Betrekkingen van het ministerie van Defensie hield in samenwerking met de UNLIREC (United Nations Regional Centre for Peace, Disarmament and Development in Latin America and the Caribbean) en UNODA (United Nations Office for Disarmament Affairs) op 16 en 17 maart een workshop met relevante stakeholders om ook het proces van het ontwikkelen van de nationale wetgeving op het Biologisch Wapenverdrag (BWC) op gang te brengen.

“Wij moeten bijdragen aan een veiligere wereld”, zei Defensieminister Krishna Mathoera bij de opening. “Wat er in de wereld om ons heen gebeurt, heeft direct gevolgen voor onze eigen veiligheid en voor onze welvaart. De uitbanning van massavernietigingswapens zal daarom niet alleen een veiligere omgeving creëren voor de huidige, maar ook de volgende generaties.”

In totaal namen 20 functionarissen van verschillende overheidsinstellingen aan deze workshop deel.

Volgens dr. Alex Lampalzer, deputy chief van de Biological Weapons Convention Implementation Support Unit, bestaat deze conventie dit jaar precies 50 jaar. Suriname is partij in diverse verdragen die te maken met het tegengaan van het gebruik van massavernietigingswapens en hun bestanddelen. Suriname is als land partij in het Nucleair- en Biologisch Wapenverdrag middels opvolging en in het Chemisch Wapenverdrag. Het is een vereiste dat Suriname nationale wetgeving op orde heeft om uitvoering te geven aan de tekst en inhoud van deze verdragen, aldus het ministerie van Defensie in een maandag 21 maart uitgebracht persbericht.

Het Biologisch Wapenverdrag heeft betrekking op virussen of bacteriën van ziekten die in laboratoria worden bewaard die in de regel zijn uitgeroeid. Dit voor wetenschappelijke doeleinden. Zo zijn er bijvoorbeeld samples bewaard van de levensgevaarlijke small pocks  en ebola. Echter kunnen landen of personen met verkeerde intenties deze virussen ook gebruiken als wapen. Het is van belang dat Suriname dit via regelgeving tracht te voorkomen. 

error: Kopiëren mag niet!