Leven in een negatieve spiraal

Onze gevoelens komen van onze gedachten. Jij denkt iets en vervolgens ontstaat er een gevoel. Als je negatief denkt, kunnen jouw gevoelens in de ban zijn van bijv. angst, woede, jaloezie, kapotmaken en bitterheid. Maar als je aan leuke dingen denkt, krijg je positieve gevoelens.                                               

Negatieve gedachten komen door je interne criticus; een soort innerlijk stemmetje dat de hele dag oordeelt en van alles afkeurt. Iedereen heeft zo’n negatief innerlijk stemmetje. Alleen is het bij de een sterker dan bij de ander. Mensen kunnen worden meegesleept in een negatieve gedachtenspiraal en erin blijven hangen. Ze vragen zich niet af wat de oorzaak is van al deze negatieve gevoelens als jaloezie, haat, hebzucht, verbittering, opruiing. Ze laten het gewoon toe in hun gedachten en handelen ernaar. Negativiteit is verslavend en daarom blijven zoveel mensen erin hangen.

Negatief denken is als junkfood dus slecht voor je lichaam en je geest. Het is gemakkelijk aan te komen maar is niet voedzaam. Het geeft je even een lekker en bevredigd gevoel maar op de lange termijn maakt het je kapot. Het kan je leven gaan beheersen. Negatieve gedachten gaan eigenlijk altijd over fout, mis, tekort, verkeerd, te weinig. Wat verkeerd is, wordt vergroot en erger gemaakt dan het is. Wat goed is, wordt kleiner gemaakt en zelfs niet over gesproken.

Positief en energiek in het leven staan, levert je veel meer op. Elk mens kan zelf kiezen of hij positief of negatief door het leven wil gaan, dus kies bewust.

Negatieve mensen willen niet praten over de positieve dingen die deze regering heeft gedaan en ze ook niet horen. Ze gaan bewust op zoek naar punten om te kunnen verwijten en verzinnen allerlei onwaarheden.                                                                              

Met deze manier van denken maak je als het ware je eigen werkelijkheid. In je hoofd word je dan de producer van vele rampscenario’s. En als er iets verkeerd gaat, zeg je ‘zie je wel, ik heb het toch voorspeld, ik heb ze toch gewaarschuwd, maar men wilde niet luisteren’. De negatieve gedachten in het hoofd van zulke mensen wórden hun waarheid. (‘Self fulfilling prophecy’). Doemscenario’s, zwart denken, faalangst of zelfs iets positiefs als negatief zien, is voor negatieve denkers dagelijkse kost!   

Wat echter velen niet weten, is dat negatief denken daadwerkelijk negatieve gevolgen oproept. Je roept de ellende letterlijk over jezelf af, wanneer je negatief denkt. Deze negatieve denkers hebben dan de neiging om die uitkomst te   bestempelen als “ik had gelijk” of “mensen vinden me kritisch maar het is de waarheid (hun waarheid),” en blijven daarom in die negatieve spiraal hangen. Zo iemand beseft niet dat hij niet ‘realistisch’ is geweest wanneer een negatieve voorspelling is uitgekomen, je hebt het zelf in de hand gewerkt. Het is een zogenaamde ‘zichzelf waarmakende voorspelling’ of het meer bekende ‘self-fulfilling prophecy’.  

Wanneer je op het één focust, ziet je brein het ander automatisch niet meer, terwijl je denkt dat je alles ziet en alles weet.Wanneer je op het negatieve focust, zal je alleen negatieve dingen zien, en geen enkel positief element zal tot je doordringen, zodat je altijd kan zeggen: “Zie je wel, ik had ze gewaarschuwd.”                             

Wanneer iemand in zijn persoonlijke leven ervoor kiest om negatief door het leven te gaan, is dat meelijwekkend. Maar als die persoon zo negatief handelt vanuit zijn positie van volksvertegenwoordiger, is dat misdadig. Het volk wordt dan continu doodgegooid met negatieve uitlatingen en doemscenario’s: “Hij liegt, hij is een bedrieger, hij luistert niet naar mijn adviezen, hij heeft de verkiezingen gewonnen door een wasie in India te nemen, mo bos a regering disie, kortom hij zaait angst, haat en chaos. Zo’n figuur misbruikt zijn functie om straffeloos negativiteit over het volk uit te braken. Hij of zij mag nooit als volksvertegenwoordiger functioneren. Hoe kan iemand die land en volk dit aandoet, zeggen dat hij handelt in het belang van het volk. Wat een volk nodig heeft, is positief denken, hoop, liefde en stimulans.

Je brein (de grote schuldige) omleiden is het enige tegengif voor negatief denken. Very often a change of self is needed more than a change of scene. Elk mens dat zijn of haar leven echt wilt verrijken, kan negatief denken afleren.  Hoe meer positieve gedachten jij toelaat, des te beter zal jij je voelen. Positief denken maakt mensen gelukkiger, succesvoller, vrolijker en socialer. Het helpt ze makkelijker door het leven te glijden en er meer van te genieten. Het is niet de oplossing voor al je problemen, maar het is wel een krachtig gereedschap richting een bewuster en positiever leven.  Door je negatieve gedachten positief te benaderen kan jij je gedachtenpatroon veranderen. Door anders te denken zal je anders gaan leven; met meer vertrouwen, rust, positiviteit en liefde.

“We kunnen gemakkelijk fouten vinden bij een ander of zien wat er mis is, maar een positieve houding, ondersteund door een juiste actie in de juiste richting is alles wat we nodig hebben om in vrede en harmonie te leven.”

Josta Vaseur

error: Kopiëren mag niet!