Het Erasmus praktijkonderwijs in Nederland deelt kennis met Suriname

Het Erasmus pro (praktijkonderwijs), in Nederland maakt inmiddels al 13 jaar gebruik van de zelf-ontwikkelde methode Kijk op Praktijk. Kijk op Praktijk is twee jaar geleden ter beschikking gesteld aan Stichting Rhiza Suriname (SRS) om een eerste VSO-school (Voortgezet Speciaal Onderwijs), Mon Tresor, in het district Commewijne, te kunnen oprichten.

Het Erasmus pro werd onlangs verblijd met een bezoek van een delegatie uit Suriname die bestond uit mevrouw Struiken-Brondenstein (hoofd afdeling Bureau Speciaal Onderwijs van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, MinOWC), mevrouw Graanoogst (voorzitster SRS en directrice SO/VSO Mon Tresor), mevrouw Deira (bestuurssecretaris SRS) en mevrouw Zijlstra-Van den Berg (programma-ontwikkeling onderwijs en adviseur voor SRS). Zo bericht Almelo’s Weekblad.

In het bericht wordt onder andere aangegeven, dat de delegatie graag met eigen ogen wilde zien hoe Kijk op Praktijk op Het Erasmus pro wordt toegepast. Er is gesproken over de beschikbaar gestelde lesmethode, de ontwikkelingen binnen Het Erasmus pro en de organisatie van het onderwijs in Nederland en Suriname. Daarnaast werden er ervaringen met elkaar uitgewisseld en verbindingen gelegd voor samenwerking in de toekomst.

Het Erasmus wil Mon Tresor graag ondersteunen in het realiseren van goed onderwijs voor een kansarme doelgroep in een omgeving met weinig faciliteiten.

Het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur heeft een positieve kijk op de lesmethode van het Erasmus.

In gesprek met Dagblad Suriname zegt Marjori Struiken-Brondenstein, hoofd afdeling Bureau Speciaal Onderwijs van het ministerie van OWC, dat het ministerie vanaf 2017 op basis van de Surinaamse context en achtergronden van het leren van kinderen met een cognitieve beperking een soortgelijke methode heeft ingezet, om de didactiek van de leerkrachten af te stemmen op het leren van de doelgroep. 

Struiken zegt, dat de lesmethode van het Erasmus heel goed ingezet kan worden voor de leerlingen die enigszins kunnen lezen, maar nog net niet het reguliere theoretische leertraject kunnen volgen. “Het bezoek aan Erasmus heb ik als positief en leerrijk ervaren”, aldus Struiken.

(Bron foto: Almelo’s Weekblad)

SK

error: Kopiëren mag niet!