Agrarische planters binnenland bezoeken cassave- en podosiri-ondernemers

Als onderdeel van de training in het leren schrijven van een bedrijfsplan, hebben agrarische planters in het binnenland en medewerkers van het Directoraat Agrarische Ontwikkeling Binnenland (DAOB) woensdag 16 maart een cassave en podosiri veldonderzoek gedaan, zo laat het ministerie van Regionale Ontwikkeling en SPort zondag 20 maart weten in een persbericht. De bedoeling van dit onderzoek is om een beter beeld te krijgen van de kosten, de knelpunten en uitdagingen voor ondernemers die cassave en podosiri verwerken. Dit moet een bijdrage leveren in het schrijven van een businessplan. 

Tijdens dit veldonderzoek brachten de planters een bezoek aan twee ondernemers. Die ondernemers hebben hun ervaringen gedeeld met de planters, waaronder het productieproces, welke kosten hiermee gepaard gaan, wat de knelpunten en uitdagingen zijn. 

Een van de ondernemers is Renee Galimo, die al meer dan 25 jaar cassave plant, oogst en verder verwerkt tot cassavemeel, cassavebrood en kwak en hij vindt dat er wel potentie is, maar dat de medewerking vanuit organisaties die leningen verstrekken aan landbouwers ontbreekt. Ondanks dat hij meerdere keren heeft geprobeerd om in aanmerking te komen voor een lening, is hem dat niet gelukt. Verder vertelde hij, dat cassave in een keer wordt geplant en ook in een keer wordt geoogst.  “Wanneer het gebied al is ontbost, kan je het niet te lang laten, omdat er onkruid groeit. Daardoor dient cassave in een keer geplant te worden.” Verder is hij afhankelijk van seizoenen. In de regentijd is het voor hem een uitdaging om op zijn aanplant te komen, omdat de weg in erg slecht staat is. Hij heeft geen geschikt vervoer waarmee hij de aanplant kan bereiken. De opslag voor de oogst is ook een uitdaging voor hem. 

“Ondersteuning overheid ontbreekt”

De tweede ondernemer is Marius Sentie, die podosiri verwerkt, en is evenals Galimo de mening toegedaan, dat de ondersteuning vanuit de overheid ontbreekt. Een van de knelpunten en ook uitdaging is, dat podosiri niet het hele jaar door geoogst kan worden, maar seizoengebonden is. De prijs varieert per seizoen. Sentie, die sinds zijn jonge jaren bezig is met de verwerking van podosiri, heeft financiële ondersteuning nodig om podosiri op grote schaal te kunnen produceren. 

Beide ondernemers zijn van mening, dat zij een materiële en financiële ‘push’ nodig hebben om te kunnen uitbreiden. Als die ondersteuning er is, dan kunnen zij op grote schaal produceren en daardoor meer werkgelegenheid creëren voor omliggende bewoners. 

Achmad Vreden, een van de trainers, begeleidde de groep tijdens het veldonderzoek. De training wordt verzorgd door de Van Hall Larenstein University of Applied Sciences (een Nederlandse hogeschool in Leeuwarden) en de middelen zijn de door Netherlands Universities Foundation for International Cooperation (Nuffic), in Den Haag, vrijgemaakt. De training in het leren schrijven van een businessplan is op 15 februari van start gegaan.

Het veldonderzoek is de tweede fase van de training die een heel jaar gaat duren.  De tweede fase is op 14 maart gestart. De groep zal nog op veldonderzoek gaan inzake kokos en palepoe. 

Een businessplan wordt geschreven om donaties te verwerven of leningen aan te vragen bij niet-gouvermentele organisaties en andere nationale en internationale organisaties. Een donatie kan in de vorm van financiële en materiële middelen. 

error: Kopiëren mag niet!