Tsang (NDP) vraagt onderzoek mogelijke strafbare handeling CBvS TD veilingen

Het Assembleelid Stephen Tsang (NDP) heeft gevraagd naar mogelijke strafbare handelingen van de
Centrale Bank van Suriname (CBvS) in de kwestie van de Termijn Deposito (TD) veilingen. Het lijkt
volgens de parlementariër erop, dat met de TD veilingen de CBvS wordt benadeeld en de particuliere
banken worden bevoordeeld. Met de TD veilingen worden lucratieve rentebedragen aan de banken
uitbetaald van tot nu toe meer dan een half miljard SRD, zonder dat ze er iets voor hoeven te doen. De
CBvS wordt hierdoor ernstig benadeeld.

“Het zijn gelden van de belastingbetaler die rijkelijk aan de particuliere banken worden uitbetaald aan rente”, aldus Tsang. Tijdens de debatten in de Nationale Assemblee over het wetsontwerp money laundering en terrorisme financiering vorige week wees de parlementariër op een recent vonnis door de rechter waarin mensen zijn veroordeeld voor het benadelen van de CBvS en het bevoordelen van de staat. Hij zegt niet te begrijpen waarom de rechter tot zo’n vonnis is gekomen. “Indien het voorgaande strafbaar is, dan is wat met de TD veilingen gaande is veel ernstiger”, meent Tsang. Hij vraagt daarom de minister van Financien en Planning een onderzoek in te stellen naar mogelijke strafbare handelingen van de CBvS.

Belangstelling TD veilingen blijft groot
Ondertussen blijft de belangstelling onder de algemene banken voor de wekelijkse TD veilingen van
de CBvS groot. Dat bleek weer tijdens de veiling afgelopen woensdag. Er werden TD’s geveild met
verschillende looptijden. De banken hebben daarbij meer aangeboden dan het bedrag dat op de
veiling werd geplaatst (OMO volume). Voor de 1-weekse TD’s bedroeg het OMO volume SRD 200
miljoen, doch de banken hebben in totaal SRD 261 miljoen aangeboden.

Het OMO volume van SRD
200 miljoen werd volledig toegewezen en de gewogen gemiddelde rente is gekomen op 18,5%.
Bij de 1-maandse TD’s bedroeg het OMO volume SRD 100 miljoen, en het totale aanbod van de
banken bedroeg SRD 139 miljoen. Het totaal bedrag aan OMO volume is ook hier volledig
toegewezen, en wel tegen een gewogen gemiddelde rente van 21,1%.
Bij de 3-maandse TD’s was het OMO volume SRD 100 miljoen. Hier hebben de banken SRD 80,1
miljoen meer aangeboden. De gewogen gemiddelde rente hier is 27,3 % geworden. Met de
gehouden TD veiling deze week is het totaal bedrag aan gecommitteerde rente aan de partikuliere
banken met SRD 9 miljoen gestegen naar het bedrag van SRD 558 miljoen.

De laatste maanden is er sprake van toenemende kritiek op de wekelijkse TD veilingen. Deze komen
niet alleen vanuit de samenleving, maar ook in het parlement zijn vaker kritische geluiden te horen.
De kritiek richt zich vooral op de “opzettelijk groffe” bevoordeling van de particuliere banken, het feit
dat de TD veilingen niet open staan voor andere partijen in de samenleving en de werkelijke
effectiviteit ervan op de koersbeheersing en inflatie.

SS

error: Kopiëren mag niet!