NDP- en BEP-fractie Assemblee verontwaardigd over bezoek Bee en Kanape (ABOP) aan Gabon

In een brief van 17 maart aan de waarnemend-voorzitter van De Nationale Assemblee, Dew Sharman, uiten de fractieleider van de NDP, Rabin Parmessar, en van de BEP, Ronny Asabina, zich kritisch over de gang van zaken rond het bezoek afgelopen week van Assembleevoorzitter Marinus Bee en ABOP-Assembleelid Josafat Kanape in een delegatie van Conservation International Suriname, CIS, aan het West-Afrikaanse land Gabon. In de delegatie waren ook aanwezig de ministers Dinotha Vorswijk van Grondbeleid en Bosbeheer en Gracia Emanuel van Regionale Ontwikkeling en Sport.

Parmessar en Asabina blijken verrast te zijn, dat de Assemblee vooraf niet is geïnformeerd over de samenstelling van de delegatie en willen weten hoeveel het parlement financieel heeft moeten bijdragen aan de delegatie. Ook betreuren zij het, dat er in de delegatie geen oppositieleden waren vertegenwoordigd.

“In een huishoudelijke vergadering van 15 februari is door voorzitter Bee een mededeling gedaan, dat CIS de voorzitter heeft uitgenodigd en heeft hij diens participatie bevestigd, gezien de kosten geheel voor rekening van CIS zijn. Over de samenstelling van de delegatie is er met geen woord gerept”, aldus de beide fractieleiders in hun brief.

Op die dag, 15 februari, had de Assemblee, een uitnodiging van Conservation International Suriname bereikt “betreffende een kennisuitwisseling voor duurzaam natuurbeheer”. In die uitnodiging stond vermeld, dat de Assembleevoorzitter met twee afgevaardigden “wordt uitgenodigd voor participatie aan het kennisuitwisselingstraject naar Gabon, welke gehouden wordt op 14 tot en met 19 maart 2022”.

Parmessar en Abina stellen ook, dat tot hun verbazing gebleken is, “dat een grote delegatie is afgereisd naar Gabon inclusief het lid Obed Kanape en anderen”. In een openbare vergadering op 15 maart stelde de waarnemend voorzitter van de Assemblee hiervan niet op de hoogte te zijn en dat een en ander nader onderzocht zou worden.

De NDP- en BEP-fractievoorzitter willen graag vernemen wat de uitgaven zijn geweest voor de delegatie die ten laste komen van de financiële middelen van de Assemblee “of door bemiddeling van de Assemblee via het ministerie van Financiën en Planning voor de overige delegatieleden met specifieke omschrijvingen”.

PK

error: Kopiëren mag niet!