President Santokhi in Lelydorp aanwezig bij symbolische Holika-verbranding

President Chandrikapersad Santokhi heeft donderdag de Holika Dahan, symbolische verbranding van Holika, bijgewoond op het complex van de Stichting Sanstha Dhruva Samaadj te Lelydorp. Voorzitter Djawala Bhagwandien en ondervoorzitter Jagat Nanpersad hebben samen met de president de Holi-boodschap overgebracht aan de aanwezigen op het centrum. “Ik wil u allen vragen om alles wat niet goed is achterwege te laten en een beter mens te worden, een nieuw mens met veel positieve energie. Dat is de bedoeling van vandaag”, sprak Santokhi. 

De Holika-verbranding symboliseert de overwinning van het goede op het kwade. Het Phagwafeest is de aankondiging van het lenteseizoen, het symboliseert de overgang naar een nieuwe seizoen waar wij als vernieuwde mens door het leven gaan zonder negatieve energie.

De president legde tijdens zijn boodschap het verband tussen de betekenis van het Holi-feest en de crisis, die Suriname als land heeft meegemaakt. Na anderhalf jaar regeren, stelt het staatshoofd, dat deze diepe crisis is overwonnen. “Nu gaan we naar stabiliteit en daar waar het volk heeft geleden, krijgt het volk terug van de regering in de vorm van ondersteuning en verhogingen van sociale bijstand en de salarissen”, zei het staatshoofd. 

De president riep zijn gehoor op om in eenheid het land verder op te bouwen. “Laten we als Surinamers eensgezind werken naar de andere fase van onze ontwikkeling, met de gedachte en energie van Phagwa en met het vuur dat verlichting mag brengen in Suriname en het pad mag verlichten voor ons allemaal. Met deze vernieuwing in gedachten zullen wij betere tijden tegemoet komen”, zei het staatshoofd. 

Stichtingsvoorzitter Bhagwandien sprak zijn dank uit aan een ieder die een bijdrage heeft geleverd aan de renovatie van het gebouw van Sanstha Dhruva Samaadj. Vanuit het centrum worden op regelmatige basis gemeenschapsprojecten uitgevoerd. Jaarlijks wordt er op het terrein een dag voor Phagwa de Holika-verbranding gehouden. Hij is de president zeer erkentelijk voor zijn bereidwilligheid om de Holi-boodschap met de leden en de gemeenschap van Lelydorp te delen. 

Na de toespraken is de president samen met de leden van de stichting en bewoners uit de buurt, onder begeleiding van een pandit, overgegaan tot de traditionele handelingen rond de Holika Dahan. Rijst dat het kwaade symboliseert, werd op de stapel gegooid en vervolgens aangestoken. Na de verbranding werd onder de gemeenschap onderling de Holi-boodchappen uitgewisseld en tradioneel muziek afgespeeld. De ondervoorzitter heeft daarbij ook zijn boodschap met de samenleving gedeeld. “Laten wij het kwade achterwege laten en het goede in ons houden”, hiermee wenst de gehele Dhruva Samaadj Stichting de samenleving een vrolijke Phagwa toe. 

error: Kopiëren mag niet!