Uit het dagboek van een consument – De Domoor

De beste stuurlui staan aan wal. Het valt makkelijker te berispen dan te verbeteren, maar het moet mij van het hart, dat de inspanning van de regeringervoor zorgt, dat er kapitaal afkomstig van het IMF, internationale financiële instellingen en fondsen in omloop wordt gebracht, wordt verkwanseld door de particuliere sector.

Wie betaalt de prijs?
Aan de andere kant houdt de particuliere sector zich hoofdzakelijk bezig met handel en dienstverlening. Kapitaalbezitters investeren niet in productiebedrijven. Wat is makkelijker dan importeren en met enorme winst
verkopen? De consument, de domoor betaalt de prijs.

Parasiteren
Ik probeer het goede in de economische bedrijvigheid van de regering en het bedrijfsleven te zien. Maar hun duistere zijde overschaduwt het geheel. Handel en dienstverlening parasiteren op het geld dat via de regering en de mijnbouw in beweging wordt gebracht. Ik durf erop wedden, dat een groot deel van het nationaalinkomen wordt gekanaliseerd naar eigenzak en het buitenland.

Handig en schrander

Ondernemers zijn geen lammeren, maar handige, schrandere, personen die weten te manipuleren. Doen alsof zij het beste met anderen voorhebben, maar zijn ondertussen bezig de regering en de bevolking uit te melken. Bitter weinig van al het geld dat door de overheid in omgang wordt gebracht blijft achter in Suriname.

Onbekommerd
Behalve dat er abnormale winsten worden gemaakt is de serviceverlening en onderdelenvoorziening bar slecht. Er wordt vrijwel nergens garantie op gekochte producten gegeven. Zeer weinig bedrijven bekommeren zich om een goede presentatie en om het kweken van een band met de klant. Er gaat van ondernemers weinig stimulans uit naar kunsten en wetenschappen. Wie is de domoor?

HD

error: Kopiëren mag niet!