Suriname kent meer dan honderd soorten cassave

Een cassave-kenner, die onderzoek heeft gedaan naar de verschillende variëteiten, merkt op dat er meer dan honderd soorten cassave zijn in Suriname. De verschillen zijn niet zomaar waar te nemen. Verschillende redenen kunnen hieraan ten grondslag liggen om steeds nieuwe variëteiten te ontwikkelen. Het verhogen van de productie en bestendigheid tegen ziekten zijn daar twee van. In veel gevallen heeft de mens een bepalende rol in de veelheid aan cassave variaties. De natuur heeft ook een aandeel in deze ontwikkeling.

Vaak zorgen de kruisingen van de zaden voor een andere genetische structuur. Bepaalde variëteiten hebben een lekkere smaak en beschikken over een zachte structuur, terwijl andere soorten juist minder lekker smaken. “Deze laatste worden gebruikt voor bijvoorbeeld cassavemeel.” Zo is er de Costa Ricaanse variëteit die de wereld verovert. Wanneer het onderscheid niet visueel gemaakt kan worden is materiaalonderzoek nodig om de soort vast te kunnen stellen. “Genetische hulp is dan nodig”, merkt de kenner op.

Gele cassave

In Suriname bestaat naast de witte- ook de gele cassave. “De gele kleur wordt bepaald door de aanwezigheid van een bepaalde provitamine.” Volgens de onderzoeker geven verschillende verwerkers aan, dat bepaalde cassave soorten lekkerder bakken voor het maken van chips. Dit heeft niets te maken met de gele kleur van de cassave.

Wet NOFA
“De productie van cassave in ons land is nog niet voldoende. Onbekend is waaraan dat ligt, maar er is meer nodig om dat van de grond te krijgen.” Eerdere pogingen zijn niet gelukt. Met de komst van de ‘Wet Nationaal Ontwikkelingsfonds Agribusiness’ (NOFA) hoopt de cassave-kenner dat er voor verbouwers meer mogelijkheden ontstaan om hun initiatieven te financieren. “Want mensen moeten hun areaal kunnen inrichten en zonder financiën is dat wel een probleem”, aldus de cassave-kenner. Een ander punt is de begeleiding, wat ook voor een verhoogde productie kan zorgen, laat de kenner tot slot weten.

RB 

error: Kopiëren mag niet!