Procureur-Generaal beëdigt 80 BBS-rekruten

Het ministerie van Justitie en Politie meldt woensdag 16 maart, dat waarnemend Procureur-Generaal (PG) Garcia Paragsingh maandag 80 rekruten van de Beveiligings -en Bijstandsdienst Suriname (BBS) heeft beëdigd tot Buitengewoon Agent van Politie. De beëdiging vond plaats in het social-cultureel centrum Mata Gauri.

Tijdens haar speech gaf de waarnemend PG aan, dat de rekruten zich bewust moeten zijn van hun bijzondere positie in de samenleving. Zij benadrukte, dat integriteit het vertrouwen in de dienst kan maken of breken. 

Bondsvoorzitter Guillaume Coulor sprak zijn dank uit voor de inzet van zowel de leiding van het ministerie als de leiding van de dienst in de afgelopen dagen. Hij is ingenomen met het feit, dat leiding en bond bij elkaar konden komen om dit alles voor de rekruten te bewerkstelligen.

Voor het waarnemend diensthoofd, Jursey Purperhart, is het belangrijk dat de BBS-code steeds hoog wordt gehouden. Hij drukte de rekruten op het hart om het werk naar eer en geweten te doen. Verder feliciteerde hij de totale samenleving, omdat de BBS in dienst staat van de samenleving.

Voor wat betreft de benoeming en bevordering tot veiligheidsambtenaar vierde klasse, bevestigde waarnemend directeur Operationele Diensten Patrick Campagne, dat vanuit het ministerie, in de loop van de volgende week dit proces wordt ingezet.

Minister Kenneth Amoksi hield de rekruten voor, dat het belangrijk is een goede start te maken. Hierbij zijn integriteit en discipline van groot belang. Daarnaast drukte hij ze op het hart om op elkaar te letten. “Jullie hebben een gedeelde verantwoordelijkheid, u moet voorkomen dat jullie gezamenlijk in de fout gaan.”

Tenslotte werden de rekruten welkom geheten door de bewindsman. Hij gaf aan, dat zij niet alleen staan en indien er problemen zijn, die altijd door te communiceren, zodat samen naar oplossingen gezocht kan worden. Na de beëdiging, hebben geestelijke leiders van verschillende religieuze organisaties hun zegen uitgesproken over de beëdigden.

error: Kopiëren mag niet!