Directeur Sportzaken Guyana bezoekt Directoraat Sportzaken

Mogelijk Inter-Guyanese Spelen in 2023

Het directoraat Sportzaken heeft zaterdag 12 maart bezoek gehad van de directeur Sportzaken van Guyana. Het bezoek vloeit voort uit een eerdere ontmoeting die president Chandrikapersad Santokhi had met zijn Guyanese collega Irfaan Ali.

In het gesprek tussen de twee directeuren, Gordon Touw Ngie Tjouw en Steve Ninvalle, waren ook aanwezig enkele functionarissen van het stafbureau van directeur Touw Ngie Tjouw. Allereerst werd een terugblik gedaan op de laatste keer dat de Inter-Guyanese Spelen (IGS) in 2017 in Suriname werden gehouden. Er zijn ook nieuwe voorstellen gedaan met betrekking tot de heropstart van de IGS in 2023, waarbij rekening gehouden zal moeten worden met de mogelijk op dat moment nog actieve Covid-situatie.

Zo is door Suriname voorgesteld om de IGS gedurende het hele jaar te houden, waarbij het kosten- en het logistiek aspect in ogenschouw worden genomen. Ook met betrekking tot de leeftijden is voorgesteld om in nadere gesprekken te bekijken in hoeverre competities van andere leeftijden, zoals U-14 en U-17, onderdeel kunnen zijn van de IGS. Directeur Ninvalle vond alle voorstellen prima en beloofde dit ter sprake te brengen in zijn kabinet na terugkeer in Guyana. 

Een nieuw voorstel dat buiten de IGS-competitie is gelanceerd zijn de “Border Games”, waarbij de grensplaatsen van de landen in schoolsportwedstrijden tegen elkaar uitkomen in diverse takken van sport. Er is ook kort van gedachten gewisseld over de Caricom Games welke in de ontmoeting van de twee presidenten besproken zijn. Beide landen zullen hierover concrete voorstellen doen voor de implementatie van deze sportontmoeting voor de regio.

Met betrekking tot de IGS zal dit jaar een proefversie worden gehouden in Georgetown, Guyana. 

Directeur Touw Ngie Tjouw heeft in de vergadering een werkgroep geïnstalleerd die de voorbereidingen en uitvoering van de IGS in 2023 ter hand moet nemen. Deze werkgroep wordt geleid door Wilfred Gallant van het stafbureau van de directeur. Afgesproken is dat over twee weken de eerste virtuele vergadering wordt gehouden over de proefversie van de IGS dit jaar.

error: Kopiëren mag niet!