Buurtbewoners Maikoe Project en Gongrijpstraat willen geen goudverwerkingsbedrijf in hun buurt

Problematiek rond goudverwerkings- en goudopkoopbedrijven sleept zich al jaren voort

Buurtbewoners van het Maikoe Project en de Gongrijpstraat en omgeving hebben onlangs een brief c.q. petitie verzonden naar de districtscommissaris van Paramaribo Noord-Oost, Ricardo Bhola, waarin zij hun verbazing uitspreken over de komst van een goudverwerkingsbedrijf en goudopkoopbedrijf op de hoek van de Skroerkistraat en de Gongrijpstraat. 

De briefschrijvers gaan zelfs een stapje verder dan slechts verbazing uit te spreken. Ze schrijven “met aan ontsteltenis grenzende verbazing’ kennis te hebben genomen van de komst het bedrijf Victoria Metals NV.

De bewoners maken zich ernstig zorgen. Ze stellen, dat de districtscommissaris meerdere keren en “ondubbelzinnig’ via de media heeft laten weten, dat voor dergelijke bedrijven geen plaats is in zijn werkgebied, Paramaribo Noord-Oost. 

De opstellers van de brief schrijven ook, dat er geen sprake is geweest van een buurtonderzoek “zoals duidelijk omschreven in de wettelijke voorwaarden ter verkrijging van een bedrijfsvergunning voor een dergelijke onderneming”.

Vrees voor aantasting leef- en woongenot

De buurtbewoners vrezen ernstige aantasting van hun “leef- en woongenot” door het vrijkomen van stoffen in de atmosfeer. Die stoffen vormen een bedreiging voor hun gezondheid en die van hun kinderen en kleinkinderen. Ze vragen van de districtscommissaris om onmiddellijk de vestiging van Victoria Metals NV stop te zetten.

Aan het slot van hun brief schrijven de buurtbewoners: “Wij buurtbewoners zijn strijdbaar en niet van plan dit te accepteren.” Inmiddels heeft VHP-Assembleelid Cedric van Samson in de Assemblee-vergadering van vrijdag 11 maart aandacht van de regering gevraagd voor de problematiek rond goudverwerkingsbedrijven in Paramaribo en gewezen op de bezwaren van de bewoners van het Maikoe Project tegen de komst van zo’n bedrijf in hun buurt.

Kwikdampen boven de stad

Begin oktober 2012 zei John Courtar, werkzaam bij het toenmalig ministerie van Arbeid, Technologische Ontwikkeling en Milieu (ATM), dat een “systeem” zou worden opgezet, waardoor veel minder kwikdamp zou ontsnappen uit goudverwerkingsbedrijven in Paramaribo. Volgens metingen van ATM bevatte de lucht boven de stad driemaal meer kwikdamp dan de internationale norm. “Dit is wel zorgwekkend, maar we zullen de zaak gezond maken, samen met de bedrijven”, beweerde Courtar. De kwikuitstoot bij de bedrijven zou regelmatig worden gemeten en de resultaten bijgehouden in een databank.

Maretraite

De buurtbewoners van het Maikoe Project zijn niet de eersten die in opstand, in verzet, komen tegen goudverwerkingsbedrijven. Toenmalig districtscommissaris Jerry Miranda kreeg eind december 2014/begin januari 2015 bezoek van boze buurtbewoners van Maretraite. Hij benadrukte destijds het niet wenselijk te vinden dat industriële activiteiten plaatsvinden in bewoonde gebieden, en bewoners blootgesteld worden aan diverse risico’s. Miranda ging zelfs naar toenmalig president Desi Bouterse om te praten over ordening van goudverwerkingsbedrijven. Volgens de bewoners toen zouden bij dat soort bedrijven schadelijke kwikdampen in de lucht vrij kunnen komen waardoor de woonomgeving vervuild zou worden en de gezondheid van vele burgers gevaar zou lopen. Daarenboven hadden de bewoners informatie, dat in 2007 de de toenmalige districtscommissaris een verbod zou hebben uitgevaardigd voor het opzetten van dergelijke bedrijven in Paramaribo.

Eind september 2016 ging een verhaal rond, dat goudverwerkingsbedrijven in Paramaribo-Noord, zich in de toekomst aan de Ringweg zouden moeten vestigen. Er was al een locatie aan de Ringweg, dat als industriegebied zou dienen. 

Tourtonnelaan

Medio september 2021 kreeg Bhola te maken met buurtbewoners rond de Tourtonnelaan, waar een goudopkoopbedrijf zou komen dat onder andere goud zou zuiveren waarbij giftige dampen vrijkomen. Toen had de districtscommissaris wel een buurtonderzoek laten verrichten. Hij gaf de bewoners de verzekering dat de vestiging van het bedrijf was aangehouden. Maar, de bewoners waren daarmee niet tevreden. Bhola verschool zich toen overigens achter de Deviezen Commissie met kopstukken van de ministeries van Financiën en Planning en Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie, die bij het verstrekken van de vergunning het laatste woord hebben. Uiteindelijk besloot het bedrijf zelf zich niet te vestigen aan de Tourtonnelaan.

Uit het recente verleden wordt duidelijk, dat de lokale autoriteiten worstelen met de problematiek rond goudopkoop- en goudverwerkingsbedrijven in Paramaribo. Het lijkt erop dat het is gebleven bij protesterende buurtbewoners, praten, goed bedoelde intenties en plannen en vooral woorden en is er de afgelopen jaren feitelijk weinig tot niets veranderd in het beleid rond dergelijke bedrijven, die dus onder andere de giftige stof kwik gebruiken en de atmosfeer in sturen.

De redactie van Dagblad Suriname heeft uiteraard districtscommissaris Ricardo Bhola van Paramaribo Noord-Oost voor een reactie benaderd, maar helaas is die reactie vooralsnog uitgebleven.

PK

error: Kopiëren mag niet!