Asis Gajadien: “Internationale contacten ook belangrijk voor parlementair werk”

Het onderhouden van internationale contacten met parlementariërs en parlementen in de wereld draagt niet alleen bij aan het werk van de Nationale Assemblee en de leden, maar versterkt ook het internationaal vertrouwen in Suriname als land met een parlementaire democratie waar de beginselen van rechtsstaat en mensenrechten gelden. Met  de aanwezigheid van een drie-mansdelegatie van de Nationale Assemblee bij de aanstaande 144e algemene vergadering van de Inter Parlementaire Unie (IPU) te Nusa Dua op Bali, Indonesië van 19 tot 24 maart, wordt opnieuw bevestigd, dat Suriname deel is van de internationale (parlementaire) gemeenschap en dat zij actieve bijdrage daaraan levert.

Ook is het van belang dat Surinaamse parlementariërs kennis nemen van visies en ervaringen over belangrijke actuele vraagstukken in de wereld. Zo verduidelijkt VHP-fractieleider in de Nationale Assemblee, Asiskumar Gajadien, tegenover Dagblad Suriname de deelname van een Assemblee-delegatie aan de IPU-vergadering. 

DNA participeert regelmatig

De Nationale Assemblee (DNA) participeert jaarlijks in de IPU vergaderingen. Gajadien staat aan het hoofd van een DNA-delegatie, die verder bestaat uit Melvin Bouva (NDP) en Soerjani Mingoen (VHP).

Gajadien is vorig jaar tijdens een IPU-vergadering (zie foto, samen met Bouva) gekozen tot voorzitter van het Comité voor Democratie en Mensenrechten, één van de zes hoofd beleidsgebieden van de IPU. Op de aanstaande IPU vergadering zal Gajadien als voorzitter van het comité de sessie leiden waarin acties van het IPU op het gebied van bevordering van democratie en mensenrechten voor de komende twee jaar zullen worden vastgesteld. Gajadien maakte eerder deel uit van het comité “humanitarian laws” welke belast is met de bevordering van naleving van internationale rechtsregels bij gewapende conflicten. 

De hoofdthema’s op de 144e IPU-vergadering zijn onder andere de harmonisering van Covid-gezondheidsmaatregelen in relatie tot burgerlijke vrijheden, internationale migratie, mensenhandel en schendingen van mensenrechten. Het oorlogsgeweld in Oekraïne komt aan de orde en wel tegen het licht van de naleving van internationale rechtsregels. Het vraagstuk van klimaatverandering is ook een belangrijk onderwerp op de 144e  IPU-vergadering op Bali.

Deelname aan een andere vergadering van het International Parliament voor Tolerance and Peace (IPTP), waar Gajadien één van de ondervoorzitters is, die van 26 tot 28 maart plaatsvindt in Dubai, heeft de VHP-fractieleider wegens andere drukke werkzaamheden afgezegd.

SS

error: Kopiëren mag niet!