Alweer vijf verloren jaren tenzij men plaats maakt voor een technocratenkabinet

Een traditie van verraad

De kans dat deze regering er niets van bakt is groter dan 100% immers zij heeft al ruim de helft van haar regeerperiode erop zitten zonder noemenswaardige vooruitgang integendeel de ellende in Suriname, de armoede, de ontreddering, het gebrek aan perspectief, een achteruitgang op alle terreinen, et cetera is groter dan ooit. Geen wonder dat bijvoorbeeld verpleegsters wegtrekken.

Sinds ik begon te werken heb ik projecten en bedrijven geleid welke in crisis verkeerden. Ik heb nooit de schuld gegeven aan mijn voorgangers want ik wist dat ik beoordeeld zou worden op basis van eigen performance. President cum suis bezitten geen van alle technische economische management ervaring en geven daarom constant af op de vorige regering in plaats van hun werk te doen.

Oekraïne heeft een grappenmaker tot president gekozen en merkt nu de gevolgen van die beslissing. Bij ons heeft meneer Santokhi constant gevraagd om 28 zetels alsof hij daardoor beter zou kunnen presteren. Hij is begonnen gesprekken te voeren met de heer Bouterse waarbij vermoedelijk overeengekomen is dat gevoelige functies zoals president centrale bank, directeur academisch ziekenhuis, et cetera niet vervangen zouden moeten worden. Het gaat om plaatsen waar veel corruptie heeft plaatsgevonden. De gehele lening van de Islamic Bank aan het academisch Ziekenhuis is verdampt.

Santokhi zet de traditie van verraad door de VHP voort. In 1987 het Leonsberg akkoord, in 1991 benoeming van Kraag tot president, in 1998 achter de rug van het gestructureerd samenwerkingsverband wordt een deal gemaakt met president Wijdenbosch, en tenslotte nu alle in 2020 gedane beloften bij de verkiezingen zijn overboord gegooid.

Het moet voor de lezer duidelijk zijn, de VHP beschikt niet over de intellectuele en mentale capaciteit, over een hoog niveau van kennis van ontwikkeling en van mechanismen van het realiseren van sociaaleconomische ontwikkeling, en over een hoog niveau van beschaving in combinatie met onbaatzuchtig gedrag. Zij kan het land niet uit de crisis trekken. Bouterse heeft gelijk als hij zegt dat de president niet in staat is om het land te leiden.

De VHP heeft de mond vol van samen zaken doen maar in de praktijk komt daar niets van terecht.

Tijdens de corona crisis het IMF binnenhalen getuigt van een hoge mate van gebrek aan realiteitszin

Zoals ik al eerder betoogd heb, het IMF gaat de problemen van Suriname niet oplossen. Zij gaat eerder de crisis verdiepen. Immers haar werkveld betreft de monetaire economie en de macro-economie. Het probleem van Suriname zit hem voor meer dan 80% in de reële economie, van werkgelegenheid, van exportproductie, van regionale ontwikkeling, van verheffing van de achtergebleven groepen in de samenleving, et cetera. Elke politicus van een derdewereldland dient te beseffen dat zijn primaire taak bestaat uit het tot stand brengen van sociaaleconomische ontwikkeling. Stabiliteit betekent nog geen ontwikkeling maar wel achteruitgang, immers de tijd staat niet stil en de tijd zorgt voor  erosie zowel in de materiële wereld als in de immateriële wereld. Alle problemen van Suriname zijn gerelateerd aan de gebrekkige sociaal economische ontwikkeling. Sinds 1975 hebben wij geen sociaal economische ontwikkeling gehad zoals dat zou moeten hebben plaatsgevonden. Alle regeringen hebben ons zoet gehouden met de groei van het BBP welke niet de maatstaf is om sociaaleconomische ontwikkeling te beoordelen. Dat is de Human Development Index en het bruto Nationaal product.

De informele sector groeit, de verborgen werkloosheid is gigantisch met als gevolg dat velen hun heil zoeken in illegale activiteiten. De koopkracht is laag en mensen pienaren. De illegale informele sector voorziet ons van deviezen. Wij leven van de misdaad onze politici schamen zich niet daarvoor. Er is een accumulatie van problemen het klimaatprobleem is een van de serieuze, de kuststrook gaat onder water lopen en onze presidenten slapen sinds 1997 en hebben geen enkele activiteit ontplooid om de kuststrook te beschermen.

Onze voedselzekerheid komt in gevaar, de koopkracht is zo laag dat velen de importgoederen niet kunnen kopen. Hoge voedselprijzen in combinatie met lage koopkracht zorgt voor veel ellende. Het hoefde allemaal nooit zo ver te komen als er aandacht besteed was aan de eigen voedselproductie. De VHP is te laf en heeft geen kader, terwijl de politici van het creools nationalisme in bevordering van de landbouw een versterking van de economische positie van de hindoestanen zien. Het zijn in overwegende mate tribalen en die denken volgens het zerosum principe, vooruitgang van de ene groep betekent automatisch een achteruitgang van de andere groep. Het verbaast mij niet dat men in 300.000 jaar geen endogene ontwikkeling tot stand heeft gebracht.

Het alternatief

Het is duidelijk wij gaan een catastrofe tegemoet. Het herstelplan en allerlei andere projecten zetten geen zoden aan de dijk, het zijn poptjie patoe projecten ontsproten aan het brein van mensen die klaarblijkelijk nooit gewerkt hebben aan het ontwerpen uitvoeren en managen van ontwikkelingsprojecten. Uiteindelijk zal het weer weggegooid geld zijn, omdat de projecten de ontwikkelingsproblemen niet adequaat adresseren. Immers ons hoofdprobleem is de deviezen verdiencapaciteit gevolgd door gebrek aan werkverschaffing op het kundigheid niveau van de werkzoekenden, uitzichtloosheid in diverse regio’s vanwege gebrekkige ontwikkeling, et cetera. De poptjie patoe projecten kunnen op geen enkele wijze deze zaken adresseren en oplossen. Daarvoor is een geconcentreerde focus middels gedisciplineerde projectplanning en uitvoering noodzakelijk. En dat kan alleen door gespecialiseerde en professionele ontwikkeling en investeringsinstituten gedaan worden, niet door ministeries met ambtenaren met twee linkerhanden zonder enige kennis en ervaring in de reële economie.

Onze politici zijn allemaal ambtenaren zonder enige ervaring met en kennis van sociaal economische ontwikkeling. Zij gaan dus nooit de problemen kunnen oplossen in geen miljoen jaar. De enige oplossing is en blijft een technocraten kabinet.

Richard B Kalloe

error: Kopiëren mag niet!