Gajadien (VHP) dreigt met stopzetting TD veilingen Centrale Bank van Suriname

VHP-fractieleider in de Nationale Assemblee, Asiskumar Gajadien, heeft donderdag in de Assemblee met de indiening van een motie gedreigd om de Termijn Deposito veilingen stop te zetten. Het Assembleelid stoort zich ernstig eraan, dat de Centrale Bank van Suriname (CBvS) ondanks gedane voorstellen vanuit het parlement toch doorgaat met de veiling van Termijn Deposito’s met korte looptijden. Ook het feit, dat slechts banken mogen meedoen aan de TD veilingen is hem een doorn in het oog.

De TD veilingen zouden volgens hem ook open moeten staan voor andere actoren in de samenleving. Gajadien stond erop, dat de regering en de CBvS tekst en uitleg geven over wat het beleid is van de TD veilingen en waartoe dit beleid moet leiden.

Bij de wekelijkse TD veiling afgelopen woensdag is de totaal gecommitteerde rente die aan de banken uitgekeerd moet worden met niet minder dan SRD 20 miljoen gestegen naar ruim SRD 550 miljoen.

NDP-fractieleider Rabin Parmessar schaarde zich achter het ingenomen standpunt van Gajadien. Parmessar heeft bij eerdere gelegenheden ook al ernstige kritiek geuit op de TD veilingen. Hij vroeg zich daarbij af waarom de gewone burger niet mag meedoen aan de TD veilingen en zodoende ook mee kunnen profiteren van de lucratieve rente. Zoals het tot nu toe eraan toe gaat, zijn het alleen de banken die er goed van worden. Het lijkt volgens hem alsof de banken worden beloond voor hun efficiëntie.

Ruim twee weken geleden had de Vaste Commissie van Financiën  van de Nationale Assemblee tot tweemaal toe een onderhoud met de minister van Financiën en Planning en de governor van de CBvS. De gang van zaken met betrekking tot de TD veilingen vormde daarbij het hoofdonderwerp van het gesprek. Daarbij zouden de leden van de Vaste Commissie hun kanttekeningen hebben geplaatst rond de TD veilingen. Er zouden daarbij voorstellen zijn meegegeven onder andere met betrekking tot de korte looptijden en het openstellen van de veilingen ook voor andere actoren. Voorgesteld werd om af te stappen van de 1-weekse TD veilingen. Bij de veilingen van vorige week en die van afgelopen woensdag is gebleken dat geen van de gedane voorstellen zijn meegenomen.

De CBvS schijnt zich ook niet te storen aan kritische kanttekeningen van het parlement. Indien de regering niet met tekst en uitleg komt zegt Gajadien een motie in het parlement te zullen indienen waarin de regering gevraagd zal worden de TD veilingen stop te zetten. De regering c.q minister Armand Achaibersing van Financiën en Planning zou later aan het eind van de openbare vergadering ingaan op de opmerkingen van Gajadien en Parmessar. Dagblad Suriname heeft in de afgelopen maanden ook veelvuldig haar kanttekeningen geplaatst rond de TD veilingen. Zonder enige inspanningen verdienen de banken grof geld met de TD veilingen.

Veiling afgelopen woensdag

De algemene banken hebben bij de Termijn Deposito (TD) veilingen van woensdag 9 maart meer aangeboden dan het OMO-volumebedrag welke door de CBvS op de veiling is geplaatst. Het totaal OMO-volume deze week bedroeg SRD 600 miljoen. De CBvS heeft naast de 1-weekse TD’s, ook TD’s geveild met looptijden van 1 maand en 3 maanden.  

De algemene banken waren in de gelegenheid om biedingen te plaatsen op de 1-weekse TD ter waarde van SRD 200  miljoen, de 1-maandse TD ter waarde van SRD 300 miljoen en op de 3-maandse ter waarde van SRD 100 miljoen.

De algemene banken hebben in totaal SRD 548,5 miljoen geboden voor het termijndeposito met een looptijd van 1-week, waarbij het volledig OMO-volume ad SRD 200 miljoen werd toegewezen. Voor de 1-maandse TD hebben de algemene banken SRD 475,5 miljoen aangeboden, waarbij het volledig OMO-volume ad SRD 300 miljoen is toegewezen. Voor de 3-maandse TD hebben de algemene banken SRD 318 miljoen aangeboden, waarbij het volledig OMO-volume van SRD 100 miljoen is toegewezen.

De gewogen gemiddelde toegewezen rente (OMO-rente) voor de 1-weekse TD is gedaald met 8,1 procentpunt en bedraagt 20,9%.

SS

error: Kopiëren mag niet!