Dwarka: “Met of zonder nieuw minimum uurloon moet er verbetering komen in financiële positie werknemers FAI”

Vakbondsleider Dayanand Dwarka van de werknemers van het bacovenbedrijf Food and Agriculture Industries (FAI) gaf eerder al aan, dat lonen van de werknemers bij het bedrijf aan de lage kant zijn. De bondsvoorzitter spreekt zelfs van “hongerlonen”.

“Het bedrijf is overgenomen door de overheid en zit in een doorstartfase waardoor de lonen door de overheid worden betaald. De overheid is eigenaar van het bedrijf, maar het is een parastatale instelling. De werknemers zijn geen ambtenaren. Bovendien kan de aard van de werkzaamheden niet vergeleken worden met het werk van ambtenaren. Het zijn geen kantoormensen en de werknemers houden zich bezig met de reële productie van het land. De FAI is een productiebedrijf en kan daarom niet vergeleken worden met overheidspersoneel.” 

Signalen dat de mensen het bedrijf verlaten noemt Dwarka geen goede ontwikkeling. “Je hebt de factor arbeid nodig voor de productie. Vooral in deze doorstartfase kan je geen bacoven met de computer planten”, verduidelijkt Dwarka. “Het gaat om een arbeidsintensief bedrijf. Als wij kijken naar wat er nu in de wereld gebeurt, dan worden wij met de neus op de feiten gedrukt om zo min mogelijk afhankelijk te zijn van importvoedsel.”

De productie in de agrarische sector is duurzaam. Het product is ook een exportgewas dat voor deviezen zorgt. “Wanneer mensen wegtrekken dan kunnen wij niet stellen dat dit een voordeel is. Wij worden er juist heel droevig van.”  Dezelfde trend is ook in Nickerie, waar het bedrijf ook produceert. “Voorheen bestond het bedrijf, beide locaties meegerekend, uit 2/500 medewerkers, nu is dat nog geen 1.000.” Dwarka maakt duidelijk, dat de doorstart veel arbeidsplaatsen heeft gekost. Momenteel wordt ook gekeken naar diversificatie van de productie. Dat betekent dat het bedrijf zich in de toekomst niet alleen gaat bezighouden met bananen, maar ook met andere gewassen. Het diverser maken van het aanbod draagt bij aan het versterken van de voedselzekerheid.

Oorzaken

De oorzaken van het wegtrekken van het personeel vindt Dwarka van groot belang en hij wijst daarvoor allereerst naar het verlies aan koopkracht door de devaluatie in twee opeenvolgende jaren en een inflatie. “Jammer genoeg heeft er nauwelijks herstel plaatsgevonden. De mensen hebben een SRD 750 op hun lonen gehad als koopkrachtversterking terwijl de ambtenaren eerst SRD 1.000 ontvingen en daarna SRD 750 aan koerscompensatie. En nu staat de overheid in de startblokken om een verhoging van 17 procent aan de ambtenaren te geven.”

Dwarka onderstreept nogmaals dat de lonen van de medewerkers de afgelopen 3 tot 4 jaren niet zijn aangepast. De mensen verdienen nauwelijks SRD 100 per dag en het minimumuurloon is ook niet aangepast. “Dan begrijp je wel dat de medewerkers daar niet mee kunnen leven. Dat is de voornaamste reden dat de mensen wegtrekken en dat is erg zorgelijk.” De vakbondsvoorzitter schetst dat de plannen, om het bedrijf in de toekomst weer gezond te maken in gevaar komen vanwege het wegtrekken van het personeel.

Hij voegt hieraan toe, dat hij in overleg is met de ministers van Landbouw, Veeteelt en Visserij en Financiën en Planning voor de verbetering van de financiële positie van de medewerkers. Het geduld bij de mensen raakt op en de druk neemt toe.

De minister buigt zich over dit vraagstuk en Dwarka stelt vertrouwen te hebben in de minister. “We zijn hoopvol gestemd en zijn continu in overleg met de regering om verbetering te brengen in de financiële positie van de medewerkers.” Toch is de vakbondsleider ook kritisch als het gaat over het minimumuurloon. “Nu de vaststelling van een nieuw minimum uurloon uitblijft, wat zeer teleurstellend is, omdat in het sociaal akkoord is opgenomen dat er per 1 januari een nieuw uurloon zou moeten zijn en de mensen naar dat moment hebben uitgekeken, is het zeer frustrerend en teleurstellend voor de mensen.”

Hij brengt onder de aandacht dat het geduld van de mensen op is en de mensen het niet langer kunnen volhouden. “Met of zonder nieuw uurloon moet er verbetering komen in de financiële positie van de werknemers van FAI”, zegt hij tot slot.

RB

error: Kopiëren mag niet!