BvL en ALS akkoord met 25% loonsverhoging opgedeeld in 2 tranches

Conform afspraak zijn op 8 maart gesprekken gevoerd met het onderhandelingsorgaan (O.O) en is uiteindelijk een akkoord bereikt. Dit na interventie van de minister van Financiën en Planning. Zo laat de voorzitster van de Bond van Leraren en de Alliantie voor Leerkrachten (BvL/ALS), Reshma Mangre, aan Dagblad Suriname weten. 

Vakbeweging neemt geen genoegen met loonsverhoging minder dan 25%

Mangre stelt, dat de eerste loonronde conform het Tripartiet Akkoord, al in januari zou moeten plaatsvinden. Op 3 februari zijn de eerste onderhandelingen gestart. Het eerste bod waarmee de regering kwam was een loonsverhoging van 10 procent. “We hebben dat van de tafel geveegd”, zegt Mangre.

Bij de tweede onderhandeling is een bod van 15 procent op tafel gelegd, maar ook dat werd van de tafel geveegd. Bij het derde bod werd aangegeven dat er een loonsverhoging van 17 procent gegeven zou worden. Maar, ook dat werd afgewezen. Tijdens de laatste vergadering werd duidelijk aan de regering kenbaar gemaakt dat het voorstel van de vakbeweging 85 procent loonsverhoging is, gezien de inflatie. De vakbeweging zou geen genoegen nemen met minder dan 25 procent. “Op 8 maart is op voorstel van de heer Snijders, van de Moederbond, gevraagd dat de minister van Financiën erbij wordt gehaald. Dat is ook zo gebeurd.” 

Loonsverhoging nog steeds 25%

Het uitgangspunt van ons is niet verlaten, zegt Mangre. “De loonsverhoging bedraagt nog steeds 25 procent dat in tranches wordt uitbetaald. Wat de mensen in maart zullen ontvangen is de ondersteuningstoelage van SRD 1.000 + SRD 800 en dan wordt er 17 procent op los gelaten. De TWK (Terugwerkende Kracht) over januari wordt ook eind maart betaald. De TWK van februari wordt eind april uitbetaald.”

Betere pensioen

Mangre stelt, dat de incorporatie met zich meebrengt dat de pensioengrondslag omhoog gaat. “De mensen die straks met pensioen gaan, gaan met een betere pensioen naar huis. De toelagen die berekend worden op basis van de bezoldiging, zoals overuren en vakantiegeld, die gaan sowieso ook omhoog.” De bonden die akkoord zijn gegaan met het voorstel zijn Ravaksur, Moederbond, de CLO, FOLS en de BvL/ALS.

Verhoging bruto bezoldiging

De verhoging van de bruto bezoldiging varieert tussen de 44 en 123 procent. De verhoging van de netto bezoldiging varieert tussen de 15 en 25 procent. Zo laat Mangre weten. “Iemand die nu SRD 3.000 verdient, gaat SRD 6.000 verdienen, dat is met een bruto vooruitgang van 100 procent. En iemand die nu SRD 5.000 verdient, gaat SRD 9.000 verdienen. Dat is ongeveer 77 procent.”

Beleid op prijzenfront

De voorzitter laat tot slot weten dat het geen zin heeft om een verhoging te geven, indien alle prijzen omhoog zullen gaan. “Tegelijkertijd zeggen we als vakbeweging dat er een beleid moet komen op het prijzenfront. Controle en handhaving is belangrijk”, aldus Mangre.

SK

error: Kopiëren mag niet!