Interessante ontwikkelingen gokwetgeving

In De Nationale Assemblee zijn dinsdag 6 wetten op de agenda gebracht waarvan 5 te maken hebben met de financiële sector waaronder de casinowetgeving. Een van de wetswijzigingen is ter wijziging van de wet waarmee toezicht en controle wordt gehouden op de kansspelen. De regering is van mening dat kansspelen een groeiend probleem vormen met betrekking tot het witwassen van gelden. Witwassen is het brengen van illegaal of ongeoorloofd systeem (zwart geld) in het legale circuit (wit geld). Het zwarte geld wordt wit gewassen, volgens de regering ook via kansspelen. Het is gebleken dat instanties die kansspelen verkopen en organiseren, de moeite niet nemen om de spelers te vragen naar hun identiteit. Dit laten ze na ondanks ze grote sommen geld van de spelers accepteren. Het wedden op allerlei sportwedstijden, niet alleen voetbal en basketbal, maar ook paardenracen, biedt gelegenheid om grote geldsbedragen te besteden. Zwart geld kan worden witgewassen en zelfs verdubbeld als  men wint. Er is een instituut dat vrij onbekend is: het Toezicht en Controle Instituut Kansspelen. De taken van dit instituut wordt bij deze wetwijziging worden aangepast. Interessant is dat onder de taken wordt toegevoegd het formuleren van beleid voor de preventie en nazorg van personen die aan kansspelen verslaafd zijn. Dat betekent dat de wetswijziging ervan uitgaat dat het tot de taak van het instituut behoort om verslaafden te laten identificeren. Dat betekent dus dat deze wetswijziging ervan uitgaat dat het in Suriname en ongewenst fenomeen is dat burgers in Suriname aan kansspelen verslaafd zijn. Tegen verslaafden zullen maatregelen worden getroffen oftewel er komt begeleiding voor verslaafden, en het lijkt op staatskosten. In uitvoerende staatsbesluiten en beschikkingen zal de minister van Financien en Planning nader moeten regelen hoe de verslaafden herkend en vastgesteld moeten worden. Dan komt de begeleiding, waarvan onderdeel moet zijn een verbod om zich toe te geven aan het schadelijke gedrag. Dus in Suriname wordt dan ingevoerd dat na vaststelling van verslaving, verslaafden verboden zullen worden om het casino te bezoeken of een kansspel te kopen. De vaststelling dat verslaving een probleem is, is niet overdreven. Als een meting wordt gedaan dan gaat men zien dat wedkantoren als paddenstoelen uit de grond zijn verrezen, niet zomaar. De omvang van de spelers schijnt enorm te zijn toegenomen. Er zijn mensen die met hun dagloon rechtsreeks naar het wedkantoor gaan, hun ticket kopen en dan op het uur van de uitslag zich ophouden bij het kantoor om te vernemen wat ze hebben gewonnen. Er zijn buitenlanders die in Suriname met stapels geld naar de casino’s gaan, maar het niet kunnen opbrengen om hun oude afhankelijke familieleden een ondersteuning te geven. Soms gaat het zelfs om ouderen die op hen hebben gelet en voor hen hebben gezorgd. In elk geval is het een enorme stap dat gokverslaving in de wetgeving zal worden erkend. Het zal betekenen dat burgers de vrijheid niet meer zullen hebben om zich over te geven aan een bepaalde verslaving. Eigenlijk wordt deze soort van verslaving niet getolereerd, maar drugs- en alcoholverslaving wel. Hopelijk volgt dat ook op termijn. De gevolgen van gokverslaving maken huishoudens en toekomsten van generaties kapot. Welvarende huishoudens geraken tot de bedelstaf. Kinderen moeten dan van school voortijdig om de gokkende vader te helpen om de opgelopen gokschulden te helpen af te lossen. Huisvaders verworden van werkgevers tot werknemers die dan moeten wennen aan een werknemerssalaris. Dat er maatregelen worden getroffen tegen deze soorten van verslaving ondersteunen we. Maar de verslaving moet ook worden voorkomen. De beste manier om de verslaving te voorkomen voor een activiteit, is om die hele activiteit te verbieden. Dat zou dus betekenen dat het gokken en wedden dan voor Surinamers en ingezetenen wordt verboden. Er zou in de gokwetgeving van Suriname al een verbod zijn voor burgers om het casino binnen te stappen. Dat zou alleen toegelaten zijn indien men een vreemdeling naar het casino zou begeleiden. Er zijn feitelijk wel Surinamers die hun ‘rijke’ familie uit bijvoorbeeld Nederland naar het casino begeleiden. Zij kijken dan toe en eten gratis de versnaperingen die aangeboden worden. Maar het is best wel mogelijk dat begeleiders besmet raken door het gokgedrag. We kijken uit hoe deze wijziging van de wet verder wordt uitgewerkt.   

Een ander punt is dat tot een nieuwe taak ook behoort de antecedenten van het organiseren van kansspelen. Dat betekent dat bepaalde ‘investeringen’ in de sector niet zullen worden toegestaan. Opmerkelijk is het pleiten van de fractieleider van de coalitie voor het overwegen van een amnestie voor degenen die al strafbare handelingen hebben gepleegd. We kijken met belangstelling hoe dit gedeelte in de wetgeving wordt uitgewerkt.           

error: Kopiëren mag niet!