Assembleelid Debie (VHP) pleit voor gebruik cheques tijdens behandeling Wet Money Laundering

Onlangs is in De Nationale Assemblee (DNA) behandeld de ontwerpwet “houdende vaststelling van regels inzake het voorkomen en bestrijden van money laundering en de financiering van terrorisme.” Het ontwerp heeft naar de opvatting van VHP-parlementslid Radjindre Debie een politieke en een technische behandeling nodig. “De wetgeving in de rijke landen in de wereld heeft op dit stuk een andere uitwerking vergeleken met de arme landen en kleine economieën”, merkt het Assembleelid op

Debie geeft aan, dat hij tegen terrorisme en financiering is evenals tegen het witwassen van drugsgelden of crimineel geld. “Omdat dit tot corruptie op grote schaal leidt. Eerbare beroepsgroepen in de samenleving worden gecorrumpeerd. Van politici, politie tot de douane. En niet te vergeten de wijdverspreide criminaliteit die dit veroorzaakt”, verduidelijkt hij.

“Bij het niet voldoen aan deze regels worden landen geblacklist. Het niet doorvoeren van deze maatregelen in de nationale wetgeving heeft tot gevolg, dat je als paria wordt behandeld. De nationale banken zullen dan niet in staat zijn om financiële transacties wereldwijd te kunnen plegen.” 

In de Assemblee wees hij op de uitlichting van het SWIFT-systeem (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication). “De wereldwijde maatregelen trekken een enorme wissel op de arme en kleine economieën in de wereld om aan deze maatregelen te kunnen voldoen. Vooral in landen in de wereld waar de bevolking nog steeds moet leven van 2 tot 4 US dollars per dag. Wij behoren nu als land ook tot deze groep. Het is meer om te overleven in deze landen dan te moeten voldoen aan regelgeving om financiering van terrorisme tegen te gaan. Regels die de arme landen zijn opgedrongen door de rijke economieën.”

Rijke landen

Debie blikt ook terug op het verleden. “De rijke landen in de wereld hebben in de afgelopen 500 jaar door koloniale veroveringen, plunderingen, slavenhandel, mensenhandel, opiumoorlogen waarbij men zelfs zover ging om te bepalen welk land het alleenrecht had om opium te verhandelen, enorme rijkdommen vergaard en hun economieën ontwikkeld en de rest van de wereld achter zich gelaten.” Hij stelt, dat gezegd kan worden, dat het allemaal crimineel geld is geweest waarvan men de vruchten vandaag plukt. In deze rijke landen is het heel makkelijk geweest om deze zware maatregelen van identificatieplicht, ongebruikelijke transacties, money laundering door te voeren in vergelijking tot landen in de wereld die nauwelijks hun onderwijs en volksgezondheid kunnen financieren op eigen kracht dus uit eigen begroting.”

Middels een paar voorbeelden van eigen bodem geeft Debie aan hoe dit averechts kan werken bij het ontbreken van sterke instituten in een land. De lange weg bij banken om een bankrekening te openen juist vanwege deze maatregelen, zoals de vele vragen die mensen moeten beantwoorden en het aantal over te leggen documenten, hebben tot gevolg dat men vaak van de aanvraag afziet.

Debie pleit voor het gebruik van cheques tot SRD 10.000. “Want met SRD 10.000 financier je geen enkel terrorisme, noch minder witwassen.” In zijn betoog in het parlement wees hij erop dat dit ouderen goed van pas komt, aangezien velen niet handig zijn met de ‘digitalisering’ van de economie.

Transactiekosten

Hij wees er ook op, dat bij het storten van vreemd geld op de eigen rekening of op de rekening van derden men nu wordt gedwongen door bepaalde banken om 4 procent transactiekosten te betalen. Dus iemand die  US$ 10.000 of EURO gaat storten bij deze banken moet 4% hiervan aan fee of kosten betalen, in dit geval 400 US dollar en omgerekend in SRD 8.250. Deze kosten worden in deze moeilijke tijd voor de samenleving doorberekend in de prijzen. Veel ondernemers hebben hierover reeds geklaagd. Volgens Debie wordt de consument hiervan de dupe. Zelfs de verzekeringsmaatschappijen vragen vanaf 7 maart% extra kosten op alle betalingen in vreemde valuta.

Debie vraagt zich af of dit soort maatregelen van de banken en ook het toegestaan door de Centrale Bank van Suriname (CBvS) helpen om het land uit de financiële crisis gaan halen. “Als de banken bang zijn voor witwassen, waarom niet de regel toepassen van de ongebruikelijke transacties? Minder dan US$ 10.000 storten hoef je geen verklaring af te leggen over de herkomst van de gelden. Dus dan ook geen 4 procent kosten op storting van vreemde valuta tot US$ 10.000. Debie geeft aan, dat in de afgelopen periode er zoveel is gebeurd in de Surinaamse economie, waarbij de mensen en investeerders hun vertrouwen totaal hadden verloren in de economie, geen zekerheid op het koersenfront, kapitaalvlucht.

Oorlog

“Nu met de oorlog tussen Rusland en Oekraïne wordt de situatie voor Suriname vele malen erger. De samenleving is al geconfronteerd met een enorme koopkrachtdaling vanwege de aanpassingsmaatregelen om de economie weer op spoor te krijgen. De voorspellingen over de gevolgen van de oorlog voor de wereld liegen er niet om. Dit is ook door de Wereld Voedsel Organisatie, de FAO, voorspeld. De prijzen van basisbehoeften zullen enorm de lucht in gaan en met zelf met 100 procent”, merkt het Assembleelid verder op.

De mening van Debie is, dat wil Suriname de gevolgen van de financieel economische crisis in het land en wat nu van buiten op ons afkomt doorstaan, het treffen van gepaste maatregelen nodig is om de economie draaiende te houden.

Klik op deze link om de gehele ontwerpwet te kunnen lezen.

RB

error: Kopiëren mag niet!