VHP over Dag van de Vrouw: “Vrouwen delen overal dezelfde dromen”

Internationale Vrouwendag wordt jaarlijks op 8 maart herdacht. Op deze bijzondere dag zetten we ons in voor het bereiken van een wereld waarin elke vrouw en elk meisje moet genieten van alle rechten en vrijheden die haar geboorterecht is. De VHP gelooft dat vrouwen overal dezelfde dromen delen namelijk dat ze gelijke behandeling krijgen, van goed onderwijs kunnen genieten, in vrede leven, goede gezondheid genieten en welvarend zijn. Genderongelijkheid, discriminatie en geweld tegen vrouwen zijn schadelijk voor een natie en de samenleving, de VHP koestert gendergelijkheid.   

Vrouwen verdienen respect en waardering voor hun werkzaamheid, doorzettingsvermogen en voor hun strijd tegen erbarmelijke omstandigheden. Vrouwen cijferen zichzelf weg ten gunste van hun dierbaren. Zij nemen hun verantwoordelijkheid waar anderen falen dat te doen. Deze vrouwen zijn helden. De focus hierbij is, het opheffen van maatschappelijke ongelijkheden.                                                                               

Vrouwen en meisjes zijn mensen, volledig en gelijk in rechten en waardigheid. Ze verdienen het om goed behandeld te worden, overal en elke dag. Ze leveren elke dag grote bijdragen op alle gebieden van het menselijk streven, in het bedrijfsleven, onderwijs, sport, wetenschap, landbouw, ouderschap en bestuur etc. Toenemende deelname van vrouwen aan het maatschappelijke en politieke leven versterkt de democratie, derhalve moeten wij de vrouwen en meisjes koesteren.

Laten we eerlijk zijn, zonder de bijdragen van de vrouwen zou de economie instorten, gemeenschappen falen en zouden gezinnen uit elkaar vallen. En toch worstelen vrouwen op te veel plaatsen in de wereld nog steeds om uit hun status als tweederangsburgers te komen. De VHP heeft geschiedenis geschreven door vier vouwen in de Staatsraad te plaatsen. Ook op andere leidinggevende posities heeft de partij vrouwen geplaatst. We zijn  trots op de vele prestaties van de vrouwen en meisjes van onze natie.

Veel vrouwen krijgen geen kansen op volledige economische en politieke participatie. Ze worden onthouden van goed onderwijs. Daarom moeten we hun helpen om de barrières te overwinnen die hun in de weg staan om kwaliteitsonderwijs te volgen. VHP wil samen met de vrouwen werken aan de ontwikkeling van ons geliefd Suriname. Wij hebben een ieder nodig, dus ook de vrouwen. De VHP streeft ernaar om vrouwen en meisjes alle tools te geven die ze nodig hebben om hun ambities na te jagen.

Als partij weten we dat wanneer de overheid investeert in vrouwen en meisjes, we niet alleen hen helpen, maar ook de samenleving. Een toekomst waarin alle vrouwen en meisjes mogen opstaan ​​en hun volledige potentieel kunnen bereiken. Dat zal een vreedzamer en welvarendere toekomst voor ons allemaal zijn. De VHP is ervan overtuigd dat een land waarin vrouwen en meisjes gelijk worden behandeld dat land een veiliger, stabieler en welvarender is.

error: Kopiëren mag niet!