SRD 100 miljoen voor Ontwikkelingsfonds Agribusiness

De regering zal een bedrag van SRD 100 miljoen zetten in het op te richten Nationaal Ontwikkelingsfonds voor Agribusiness (NOFA). Dit zei minister Parmanand Sewdien van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) dinsdag in de Nationale Assemblee.

Het NOFA is een kredietfonds ten behoeve van kleine- en middelgrote bedrijven in de agrarische sector. Met de instelling van het fonds wil de regering verbetering en verhoging van de agrarische productie bewerkstelligen. Het fonds is een van de acties genoemd in het Herstelplan. 

De mededeling van de LVV-minister is met tevredenheid ontvangen door leden van het parlement. Het is niet helemaal voldoende om aan de grote kredietbehoefte van de sector  te voorzien, maar het is een heel goede stap. In eerste instantie had de regering een bedrag van SRD 50 miljoen voor het NOFA gereserveerd. Tijdens de debatten van het wetsontwerp Instelling NOFA in eerste ronde hadden Assembleeleden opmerkingen geplaatst over dit laag bedrag.

Het bedrag zal nu naar SRD 100 miljoen worden verhoogd. Uit het NOFA zullen kredieten worden verstrekt tegen maximaal 5,5% rente. Het NOFA zal een rechtspersoon zijn, met een bestuur en een beheerder. De beheerder zal een bankinstelling zijn. Volgens minister Sewdien zal er een openbare inschrijving worden gehouden voor de aanwijzing van een fondsbeheerder.

Mahinder Jogi (VHP), voorzitter van de Commissie van Rapporteurs bij dit wetsvoorstel, riep de regering op om haar gevoerde prudent financieel beleid voort te zetten, zodat er meer kan worden bespaard en meer middelen vrij kunnen worden vrijgemaakt voor de productiesector.  De behandeling van het wetsontwerp Instelling NOFA is gisteren verdaagd om de Commissie van Rapporteurs in de gelegenheid te stellen zich te buigen over enkele aanpassingen die de LVV-minister heeft voorgesteld.

SS

error: Kopiëren mag niet!