Guyana dient verzoek in bij Internationaal Gerechtshof in dispuut met Venezuela

Guyana maakte dinsdag bekend, dat het documenten heeft ingediend bij het Internationaal Gerechtshof (ICJ) in Den Haag in de grens controverse-zaak met Venezuela. 

Uitspraak 

Venezuela begon weer over zijn claim op de Essequibo-regio in Guyana toen de olie-ontdekkingen door ExxonMobil in het offshore Stabroek-blok zich begonnen op te stapelen. Dus benaderde Guyana het Hof in maart 2018 met het verzoek om uitspraak te doen over de geldigheid van een pact uit 1899 dat de zaak effectief regelde. “Guyana verzoekt de rechtbank om een ​​beslissing dat de arbitrale uitspraak van 1899 waarin de grens wordt bepaald, geldig en bindend is voor Guyana en Venezuela, en dat de grens die is vastgesteld door die uitspraak en de overeenkomst van 1905 die deze afbakent, de wettige grens is tussen Guyana en Venezuela.”

Bevoegdheid

“De zaak is aanhangig bij het Hof krachtens de beslissing van de Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties krachtens de Overeenkomst van Genève van 1966, waarbij de partijen aan de Secretaris-Generaal de bevoegdheid hebben verleend om te bepalen op welke wijze de controverse tussen Guyana en Venezuela zal worden beslecht geregeld.”

De laatste ontwikkeling in de zaak was een uitspraak van het ICJ in december 2020. Venezuela had gezegd de jurisdictie van het Wereld Gerechtshof in de zaak niet te erkennen en geeft de voorkeur aan directe gesprekken met Guyana, maar het Hof oordeelde dat zij is bevoegd om kennis te nemen van de zaak. Guyana merkte 2022 op als de 56e verjaardag van de Overeenkomst van Genève van 1966, eraan toevoegend dat volledige deelname aan de zaak een echte herdenking van de overeenkomst betekent.

Steun Caricom 

Eerder deze maand, tijdens een bijeenkomst van de regeringsleiders van de Caribische Gemeenschap (CARICOM), spraken de staatshoofden hernieuwde steun uit voor Guyana in grensconflict met Venezuela en voor het lopende gerechtelijke proces dat bedoeld is om een ​​vreedzaam en definitief einde te maken aan de langdurige controverse tussen de twee landen, en drongen er bij Venezuela op aan om aan het proces deel te nemen. De regeringsleiders bevestigden ook hun steun voor de handhaving en het behoud van de soevereiniteit en territoriale integriteit van Guyana.

De voorgaande steunbetuiging werd vastgelegd tijdens de drieëndertigste intersessionele bijeenkomst van de conferentie van regeringsleiders van de Caribische Gemeenschap vorige week in Belize, Midden-Amerika. 

error: Kopiëren mag niet!