Caricom spreekt hernieuwde steun uit voor Guyana in grensconflict met Venezuela

Caricom staatshoofden ontvingen onlangs een update over de meest recente ontwikkelingen in de controverse tussen Guyana en Venezuela en spraken hun steun uit voor de Guyanezen. 

Guyana zal bij het Internationaal Gerechtshof (ICJ) een verzoek indienen om de grenskwestie te behandelen over de gegrondheid van het verzoek van Guyana betreffende de geldigheid van de arbitrale uitspraak van 1899 en de daarmee verband houdende kwestie van de definitieve regeling van de landsgrens tussen de twee landen. 

De regeringsleiders spraken opnieuw hun volledige steun uit voor het lopende gerechtelijke proces dat bedoeld is om een ​​vreedzaam en definitief einde te maken aan de langdurige controverse tussen de twee landen, en drongen er bij Venezuela op aan om aan het proces deel te nemen. 

De regeringsleiders bevestigden ook hun steun voor de handhaving en het behoud van de soevereiniteit en territoriale integriteit van Guyana. De voorgaande steunbetuiging werd vastgelegd tijdens de drieëndertigste intersessionele bijeenkomst van de conferentie van regeringsleiders van de Caribische Gemeenschap vorige week in het Midden-Amerikaanse Belize.

error: Kopiëren mag niet!