BEP-verklaring inzake Internationale Dag van de Vrouw: Vrouwensamenwerking in tijd van crisis

De politieke partij Broederschap en Eenheid in de Politiek feliciteert op deze 8 maart 2022, de Surinaamse gemeenschap maar meer nog de vrouwen met de herdenking van de internationale dag van de vrouw. De dag dat alle vrouwen massaal in het middelpunt van de belangstelling staan in het teken van hun streven en strijd naar een meer gelijkwaardige erkenning, behandeling en positie in de wereld. Het verzamelen van datamateriaal moet daarom tot één van de hoofdprioriteiten gemaakt worden van de verschillende instanties om beter beleid voor de vrouwen te kunnen maken. 

Met het algemene thema “Break the bias”   oftewel “Doorbreek het vooroordeel” voor de herdenking van Vrouwendag 2022, wordt wereldwijd opgeroepen zich in te zetten voor inclusiviteit, diversiteit en gelijkheid van vrouwen en zich uit te spreken tegen stereotypering, vooroordelen en discriminatie van vrouwen. De sub thema’s als “samenwerking, solidariteit en loyaliteit” moeten als basis dienen om de kracht voor de verwachte verbetering en verandering van rol, positie en de taken van vrouwen te bereiken. Deze thema’s passen heel goed in het vrouwenbeleid van de politieke partij BEP. Het stimuleren van deze thema’s door en onder de vrouwen moet helpen de vrouwenproblematiek in de wereld beter aan te pakken en duurzamer op te lossen. 

Door middel van “break the bias” zouden meer vrouwen in de gelegenheid moeten zijn om meer te doen voor land en volk. Het verschil met voorgaande jaren bij de herdenking van dit jaar is dat waar altijd het beroep meer gericht was op de mannen, wordt dit jaar juist een beroep gedaan op de vrouwen zelf, om meer de handen in één te slaan en samen te werken aan hun eigen lotsverbetering en dat van andere vrouwen. Door gezamenlijke inzet kunnen vrouwen onderling heel veel bereiken op sociaal, maatschappelijk en economisch gebied. De vereende kracht van de vrouwen zou juist in deze tijd van crisis haar werking moeten hebben. Als vrouwen zich bundelen om samen te werken kunnen zij samen heel veel bereiken. 

Daarbij is het goed om terug te gaan naar de basis van samenleving, de tijd van de grootmoeders en tantes. Hierbij was het zeer belangrijk om samen kinderen op te   voeden, samen sociale controle uit te voeren, samen kostgrondjes te beplanten, samen kleren en vaat te wassen. Samenkomsten onder de vertelling van de dagelijkse beslommeringen langs de rivier of kreek, in de kerk en onder de markt waren toen zeer normaal. Door een meer solidaire en loyale houding naar elkaar toe kunnen vrouwen samen ook de cirkel van armoede in de hele wereld doorbreken. 

Het leven van momenteel zou zich nu dan meer moeten gaan richten op collectieve verworvenheden waarbij in samenwerking de kosten, de opbrengsten, zoveel mogelijk met elkaar gedeeld worden. De tradities van kasmoni en coöperatie wezen hebben in het verleden de vrouwen heel veel geholpen om met elkaar en voor elkaar te werken. Die oma, tante en zus die betrouwbare voorbeeldfiguren waren in de familie en in de buurten, wijken, kerken en andere groepen moet men constant identificeren voor het begeleiden en coachen van jonge vrouwen. Het wederom centraal stellen van familie- en vrouwen meetings waar diepgaand en betrouwbaar zaken werden besproken was ook een manier om zaken gezamenlijk aan te pakken. Loyaliteit, verantwoordelijkheid en discipline, vertrouwen, normen en waarden waren belangrijke pijlers binnen zo een samenwerking en zodoende in de samenleving.

Op langere termijn kunnen vrouwen zich nu meer gaan richten op coöperaties voor woningbouw, inkoop en verkoop van goederen en diensten, agrarische ontwikkeling etc. Zelfde kansen en mogelijkheden voor elkaar creëren, zal een zodanige spinoff effect hebben om de kwaliteit van het leven van vrouwen en hun gezinnen direct te veranderen. Positieve beïnvloeding en inspiratie van anderen is ook nodig. Meer hedendaags onderwijs en digitale voorlichtings- en informatieprogramma’s zoals de bekende tik tok filmpjes zullen moeten bijdragen de bewustwording en de beïnvloeding onder de vrouwen te bevorderen. 

Vele vrouwen werken hard, dagelijks van 6.00uur – 18.00 uur uit huis, maar het salaris is niet eens genoeg om de meest basale voorzieningen te kunnen kopen. Om niet te praten over de verwaarlozing van hun gezinnen. Aandacht wordt in 2022 nog steeds gevraagd voor verbetering van de leef-en woonsituaties van gezinnen, vooral vrouwelijke eenoudergezinnen. 

Als we naar de vrouwen in topposities in Suriname kijken, dan zien wij dat vanwege politiek heel veel vrouwen de kans gekregen hebben om in hoge bestuurlijke posities te komen. Ministers, assembleeleden, directeuren etc. die voorbeeldfiguren kunnen zijn voor jongens en meisjes. De vraag is hoe kunnen vrouwen in deze vooruitgeschoven posities hun topfuncties omzetten ten voordele van andere vrouwen. Wat kunnen zij betekenen voor andere vrouwen? 

Het vraagstuk van vermoorden, mishandeling, verkrachtingen en incest van vrouwen en meisjes verdient nog steeds de nodige aandacht. Diepgaande onderzoeken moeten uitwijzen wat het probleem is dat mannen vrouwen om het minste en geringste vermoorden. Huiselijk geweld zorgt ook voor constante geestelijke en emotionele problemen die het eventuele goed functioneren van vrouwen in de maatschappij sterk belemmeren en nog meer achter in ontwikkeling doen geraken. Evenals het hoge aantal aan zelfmoordgevallen van mannen als gevolg van relationele problemen. Door het op zo een manier ontvallen van mannen uit gezinnen ontstaan er ook allerlei andere problemen voor vrouwen en hun gezinnen in de samenleving.

Het onderling versterken van vrouwen op sociaal- maatschappelijke, politiek en economisch gebied is een “ongoing proces”, maar de resultaten moeten duidelijk meetbaar en zichtbaar zijn. Waar stonden de vrouwen voorheen en waar staan zij aan het eind van 2022? 

BEP Mediacommissie

error: Kopiëren mag niet!