Secretaris-generaal VN: “Caricom-landen moeten klimaatacties niet opgeven”

Het laatste rapport van het Inter-gouvernementeel Panel inzake klimaatverandering (IPCC), een van de belangrijkste organen van de Verenigde Naties, levert meer alarmerend bewijs dat de klimaateffecten op weg zijn om catastrofale niveaus te bereiken als er geen cruciale maatregelen worden genomen om deze wereldwijde noodsituatie aan te pakken. De bevindingen van het document waren zo vernietigend, dat ze een aandachtsgebied vormden voor de secretaris-generaal van de Verenigde Naties, Antonio Guterres, tijdens de vierde CARICOM-SICA-top donderdag 3 maart in Belize, waar ook president Chandrikapersad Santokhi, naast andere staatshoofden, aan deel nam.

Klimaateffecten

Met verwijzing naar het rapport benadrukte Secretaris-Generaal Guterres dat klimaateffecten gesignaleerd worden in alle regio’s van de wereld, maar vooral in kwetsbare ontwikkelingslanden en kleine eilandstaten. Hij zei, dat het tijdperk van klimaatverstoring is begonnen en dat Caribische staten de ergste gevolgen ondervinden.

Guterres zei: “Het IPCC-rapport laat zien, dat het moment van de waarheid is aangebroken. We hebben dringende, transformerende inspanningen nodig om de uitstoot te elimineren en de opwarming bij 1,5 graden een halt toe te roepen, en om veerkracht op te bouwen tegen de effecten die al aan de gang zijn. We hebben meer ambitie en actie nodig van iedereen, maar vooral van grote uitstoters zoals de G20, die goed zijn voor 80 procent van de wereldwijde uitstoot.  Ze moeten van u blijven horen, dat hun verslaving aan kolen en fossiele brandstoffen uw mensen in gevaar brengt.  Blijf ze onder druk zetten.”

Enorme boost

Guterres  voegde eraan toe: “We hebben een enorme boost nodig in technische en financiële steun om de uitfasering van steenkool te versnellen en een rechtvaardige overgang naar hernieuwbare energie en groene banen te creëren. Ik heb de ontwikkelde landen, multilaterale ontwikkelingsbanken en particuliere financiers en andere belanghebbenden opgeroepen om samenwerkingsverbanden te vormen om grote opkomende economieën te helpen de uitstoot te verminderen.”

COP26

Zoals beloofd in Glasgow, Schotland, waar COP26 werd gehouden, herinnerde hij aan zijn uitspraken, dat de wereld behoefte heeft aan een verdubbeling van de aanpassingsfinanciering, samen met duidelijke stappen om ervoor te zorgen, dat kwetsbare gemeenschappen er toegang toe hebben via hervormde subsidiabiliteitssystemen. Guterres verklaarde in dit verband categorisch dat rijkere landen de toezegging van 100 miljard dollar voor klimaatfinanciering aan ontwikkelingslanden moeten nakomen.  Hij zei dat het dit jaar moet gebeuren. 

Het IPCC, dat 195 regeringen vertegenwoordigt, is een intergouvernementeel orgaan van de VN dat verantwoordelijk is voor het verstrekken van wetenschappelijke beoordelingen van beleidsmakers over de risico’s en implicaties van klimaatverandering. Hun rapporten zijn peer-reviewed beoordelingen onder honderden klimaatwetenschappers en experts. Deze rapporten zijn grondig, wetenschappelijk onderbouwd en wijzen ondubbelzinnig op menselijk handelen als oorzaak van klimaatverandering.

Klik op deze link om de tekst (Engelstalig) van de toespraak van de heer Guterres te lezen: https://www.un.org/press/en/2022/sgsm21166.doc.htm.

error: Kopiëren mag niet!