Sadi (NDP) pleit voor calamiteitenfonds agrarische sector

De regering zou een calamiteitenfonds voor de agrarische sector in het leven moeten roepen. Een dergelijk fonds zou moeten dienen om agrariërs te compenseren voor geleden schade bij een calamiteit.

Het Assembleelid Ann Sadie (NDP) zegt, dat het wel eens voorkomt dat gewassen in het veld verloren gaan door het uitbreken van een of andere ziekte of door verzilting van hun landbouwareaal, omdat bijvoorbeeld de sluiswachter om welke redenen dan ook nagelaten heeft de sluisdeuren dicht te doen. In haar district Commewijne komt dit wel vaker voor. Vooral voor startende boeren die niet of weinig over reserves beschikken, betekent dit een grote financiële strop die ze niet te boven komen. Startende boeren die met veel moeite een lening hebben genomen, kunnen deze dan niet meer terugbetalen met alle negatieve gevolgen voor hun en het gezin. 

Sadi sprak donderdag tijdens de behandeling van het wetsontwerp betreffende de instelling van het Nationaal Ontwikkelingsfonds voor Agribusiness (NOFA). De NOFA is een kredietfaciliteit voor ondernemers in de agrarische sector om de productie ter hand te nemen. Agrariërs kunnen tegen lagere dan de gangbare rente aan krediet komen. Sadi toonde zich verheugd met de instelling van een dergelijk kredietfonds, maar pleit ervoor dat daarnaast ook een soort calamiteitenfonds in het leven geroepen moet worden om boeren bij calamiteiten te kunnen compenseren voor geleden schade aan hun gewassen of vee. 

Het Assembleelid vroeg tijdens de debatten ook aandacht voor het feit dat boeren in haar district (Commewijne) nog steeds niet zijn uitbetaald voor geleden schade tijdens de overstromingen van vorig jaar.

SS

error: Kopiëren mag niet!