Ronny Asabina: “Naam Brokopondo doet district geen eer aan”

Bij velen in het Brokopondo, en zeker bij de traditionele gezagdragers heerst de mening, dat de districts naam gewijzigd dient te worden. De naam “Brokopondo”, hetgeen vrij vertaald “kapotte ponton” betekent doet volgens het Assembleelid Ronny Asabina ( BEP) het district geen eer aan. Het district levert een grote bijdrage aan de economische ontwikkeling van het land, alsmede aan de ontwikkeling op sociaal en cultureel gebied. Zowel in materiële- als in immateriële zin beschikt het distrikt over grote rijkdommen. 

De naam Brokopondo heeft een minder positieve lading, en “yeye fasi” (in geestelijk opzicht) werkt de naam stagnerend op de ontwikkeling van het distrikt en haar bewoners. Asabina, die zelf uit het district afkomstig is en er ook woont, vertolkte donderdag in de Nationale Assemblee hiermee de mening en de gevoelens van velen in het district. 

In het parlement was op dat moment in behandeling het wetsvoorstel met betrekking tot de nadere wijziging van het Surinaams Burgerlijk Wetboek. De wijzigingen gaan over het aanbrengen van correcties in foutief geschreven namen van burgers of plaatsen en misslagen betreffende data en gegevens. Het Assembleelid gaf de regering mee om in conclaaf te treden met de traditionele gezagdragers en de bewoners van het district. Volgens hem zullen de traditionele gezagdragers van het district mogelijk hun zienswijze schriftelijk aan de overheid doen toekomen.

De namen van de districten in het land hebben veelal te maken met de naam van de rivier die door het district loopt. De Surinamerivier stroomt ook door het district Brokopondo, en er is in de historie een tijd geweest waarin het district Suriname werd genoemd. Misschien moet het weer zo genoemd worden, maar het kan ook een andere naam zijn, zei Asabina.

Zijn collega Mahinder Jogi (VHP) wees erop, dat wat het ook moge worden, de bewoners van het district wel hun zegje erover moeten kunnen doen door middel van een referendum.

SS     

error: Kopiëren mag niet!