Volksgezondheid vraagt aandacht voor Wereld Obesitas Dag

Wereldwijd wordt op 4 maart ‘Wereld Obesitas Dag’ gehouden. Het is een internationale
bewustwordingsdag waarbij wereldwijd wordt stilgestaan bij obesitas, één van de grootste
uitdagingen op het gebied van de volksgezondheid, de impact ervan en bij praktische oplossingen
om obesitas te verminderen en voorkomen. “Everybody Needs to Act” (= ‘Iedereen moet
handelen’) is het thema voor dit jaar.

Er zijn momenteel wereldwijd honderden miljoenen mensen met obesitas die te maken hebben met meerdere barrières, waaronder stigmatisering, een hoger risico op een slechte geestelijke gezondheid en ongelijke toegang tot gezondheidszorg. Om verandering te realiseren, hebben we actie nodig op lokaal, nationaal en mondiaal niveau. Hiervoor hebben we iedereen nodig – inclusief gezondheidswerkers, werkgevers, beleidsmakers, mensen met obesitas en het grote publiek – om deel uit te maken van die actie. Zonder jou kunnen we die mensen niet bereiken.

Obesitas is een belangrijke risicofactor voor verschillende niet-overdraagbare ziekten (NCD’s), zoals diabetes type 2, hart- en vaatziekten, hypertensie en beroerte en verschillende vormen van kanker. De hoofdoorzaken van obesitas, zijn vaak een combinatie van voedings-, leefstijl-, genetische, psychologische, sociaal-culturele, economische en omgevingsfactoren. Wereldwijd is er: een verhoogde inname van energierijk voedsel met veel vet; een toename van fysieke inactiviteit als gevolg van de steeds meer zittende aard van vele vormen van werk, veranderende vervoerswijzen en toenemende verstedelijking. In Suriname is over het algemeen ongeveer 50% van de mannen en vrouwen fysiek inactief. Ze verrichten minder dan vijf dagen per week 30 minuten per dag fysieke activiteit. Overgewicht en obesitas treffen 60-85% van de volwassen vrouwen. Obesitas bij vrouwen is ongeveer het dubbele van dat bij de mannen. 

Obesitas is, evenals de bijbehorende NCD’s, grotendeels te voorkomen door de belangrijkste risico factoren te vermijden. Het is van eminent belang om een gezonde leefstijl op na te houden door voldoende groente, fruit, vezels en water te nuttigen, overmatig gebruik van vet en suiker te vermijden, alcohol- en tabaksgebruik te vermijden, voldoende te bewegen en rusten. Tevens het vermijden van stressvolle situaties die de mentale gezondheid kunnen beïnvloeden.   

In verband met deze bewustwordingsdag heeft het ministerie van Volksgezondheid een video ontwikkeld over obesitas, welke te volgen is op de facebook pagina’s van het ministerie en het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg, BOG.

error: Kopiëren mag niet!