Stichting Boekenportaal Suriname

De Stichting Boekenportaal Suriname is een stichting zonder winstoogmerk die op 27 november 2019 is opgericht door een groep mensen in Paramaribo en Sharon Schalkwijk is daarvan de voorzitster.

Doel van Boekenportaal Suriname

Sharon Schalkwijk: “Het Boekenportaal Suriname is een nieuw initiatief  om de beschikbaarheid, de vindbaarheid en verkrijgbaarheid van boeken in dit land te verbeteren. Hoewel het zich primair richt op het bevorderen van het lezen in zijn algemeenheid, kan het initiatief ook van belang zijn voor de positie en de toekomst van het Nederlands.”

“Veel kinderen in Suriname moeten bij het leren lezen meerdere hindernissen overwinnen. Ten eerste is het Surinaams-Nederlands vaak de tweede of derde taal van de kinderen. Ten tweede is het moeilijk voor hen om aan geschikte leesmaterialen te komen. Scholen zijn veelal slecht voorzien en voor zover de buurtbibliotheken in een behoefte kunnen voorzien, zijn ze voor de meeste kinderen en hun ouders slecht bereikbaar. Wel zijn er initiatieven van stichtingen (zoals Biblionef) en ouders, leerkrachten en Surinamers in de diaspora, die tweedehands boeken en restpartijen vanuit Europa importeren en verspreiden naar scholen en vrijwilligersbibliotheken. Deze initiatieven compenseren de schaarste aan leesmaterialen enigszins, maar het is vrij willekeurig waar deze boeken terechtkomen. Daarnaast hoort men ook wel kritische geluiden over het ‘dumpen’ van al die afgeschreven boeken waarvan de verhalen zich niet afspelen in de omgeving van de beoogde lezertjes, maar in een Nederlandse manege of op een Fries meer”, aldus Sharon.

Toekomstplan

Het Boekenportaal Suriname wil prioriteit geven aan het inrichten van een duurzame ‘digitale kast’ voor de jeugdliteratuur, zodat ze voor de toekomst bewaard wordt. Maar, het primaire motief is om deze werken voor de huidige lezers en andere geïnteresseerden beter zichtbaar en bereikbaar te maken. Het boekenportaal bereidt zich momenteel voor om via haar website een zo compleet mogelijke bibliografie van de Surinaamse jeugdliteratuur aan te bieden. Vanuit deze bibliografie zal verwezen worden naar informatie over de vindplaats en verkrijgbaarheid van de boeken, hetzij in boekvorm, hetzij in digitale vorm. Hierbij zal verwezen kunnen worden naar titels die te koop zijn in Suriname én in Nederland, maar ook naar de titels die gratis te lezen zijn bij bijvoorbeeld het Boekenportaal Suriname en de DBNL (Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren).

Slot

Sharon zegt tot slot: “Ik wil met het Boekenportaal alle Surinaamse lezers en lezertjes helpen bij het zoeken en in handen krijgen van boeken. Daarnaast wil ik ondersteuning geven aan individuen en bedrijven die op hetzelfde terrein actief zijn, met name uitgevers, bibliotheken, boekhandels, middels de promotie van hun producten en diensten op het platform. En het is natuurlijk zeer belangrijk dat specifiek het werk van Surinaamse auteurs op de website gepromoot wordt.”

IS

error: Kopiëren mag niet!