Ruwe olie boven US$ 110 per vat… gaat richting US$ 150

De prijs van ruwe olie in de wereld is deze week naar boven de US$ 110 per vat gestegen. Marktanalisten verwachten, dat de wereldolieprijs zal blijven stijgen als gevolg van de oorlog in Oekraïne en de westerse sancties opgelegd aan Rusland. De huidige ontwikkelingen op de  wereldoliemarkt hebben in de meeste landen in de wereld direct gevolgen voor de prijs van brandstof. Prijzen aan de pomp zijn gestegen. De brandstofprijs aan de pomp in Suriname dateert van 10 februari. Die was nog gebaseerd op een wereldolieprijs van US$ 82,61 per vat. Een aanpassing van de pompprijzen is dezer dagen verwachtbaar. 

Importinflatie

De negatieve effecten van de Oekraïne oorlog vinden niet alleen hun weerslag in de brandstofprijs, maar in alle prijzen van goederen en diensten. Deze komen bovenop de reeds gestegen prijzen van goederen en diensten als gevolg van de ontwrichting in de “supply chain” in de wereld vanwege de C-19 pandemie. De importinflatie waar Suriname reeds mee te kampen had, wordt hierdoor hoger.

Minister Armand Achaibersing van Financiën en Planning heeft twee weken geleden in de Nationale Assemblee gezegd, dat de regering haar best zal doen om de gevolgen van de verder gestegen prijzen van goederen en diensten voor de bevolking te zullen mitigeren. Hij wees evenwel erop, dat de regering zulks zal doen binnen de mogelijkheden die het heeft. Ook naar de onmogelijkheden zal gekeken worden. Hij riep de bevolking op zuinig om te springen met brandstof. Vanuit het parlement werd de bevolking opgeroepen tot meer zelfredzaamheid. De regering werd gevraagd daarin de nodige begeleiding te geven. Daarover is nog niets vernomen. 

Brandstofprijs

Ondertussen zijn de meelprijzen verhoogd. Rusland en Oekraïne zijn namelijk twee van de grootste tarweproducenten in de wereld. Vanwege de gestegen meelprijs is de prijs van brood enkele dagen geleden reeds aangepast. Dagblad Suriname verneemt dat rond of na het komend weekend de brandstofprijs aangepast zal worden. Maandelijks wordt de brandstofprijs vastgesteld aan de hand van de gemiddelde prijs van ruwe olie over de voorbije maand. Dit gemiddelde over de maand februari ligt rond de US$ 90 per vat. De huidige brandstofprijzen zijn gebaseerd op de gemiddelde  ruwe olieprijs over januari, namelijk US$ 82,61.

De overheid verdient niets uit de brandstofverkoop. Integendeel zou er in de huidige brandstofprijzen nog een stukje overheidssubsidie zitten. Hoe groot dit aandeel is, is niet duidelijk. Het ligt aan de regering om te bepalen in welke mate de huidige meerkosten van de gestegen brandstofprijs op de bevolking zullen worden afgewenteld. De regering heeft toegezegd naar mogelijkheden uit te kijken om de bevolking enigszins tegemoet te komen. Elke verhoging van de brandstofprijs werkt door naar alle geledingen van de economie. Ook in de opwekkosten van energie. Het is verwachtbaar dat de komende dagen hierover ook het een en ander gezegd zal worden.

SS

error: Kopiëren mag niet!