Harmonie in samenleving koesteren met vereende inspanningen

Er is in de samenleving, maar vooral in de politiek, een verdeling ontstaan met betrekking tot allerlei onderwerpen. Gisteren waren er weer enkele wetten op de agenda van de DNA.  Deze tweedeling in de coalitie over een onderwerp is ongekend in Suriname. Over het algemeen is het zo dat de kleinere partijen zich scharen achter de standpunten van de vorige regering…en achteraf als het hen niet goed uitkomt, aangeven dat men een vergissing heeft gemaakt. Precies zoals bij de vorige regeringen de NDP duidelijk de leiding had en de beslissende stem, zo moet dat ook zijn met de VHP bij de huidige regering. Maar dat is niet zo. Ook bij de samenleving is er ontevredenheid. Burgers lopen nu in de fout en worden nu opgepakt, terecht voor beledigingen aan het adres van het staatshoofd. En wanneer de first lady wordt beledigd, dan is dat ook een belediging van het staatshoofd. We hebben over deze zaak ettelijke keren hier beschreven. Bij wagens of colonnes met de president erin zijn er obstakels soms.  

De samenleving is behoorlijk bezorgd over verhogingen die ze over zich heen gestort krijgen. Dagelijks doen allerlei groepen mensen onderaan in de samenleving hun beklag over de vele verhogingen die steeds maar blijven komen. Maar als we kijken naar de kosten van de nutsvoorzieningen die geleverd worden door de staatsbedrijven, dan is het de vraag of er wel sprake is van efficiënte bedrijfsvoering. Er is geen doorlichting van deze bedrijven geweest en er wordt gezegd dat er veel verspilling is van middelen van de bevolking in deze bedrijven.

Ouders moeten nu vanwege de armoede kiezen welke van de kinderen op school zullen blijven en welke kinderen de school moeten verlaten om te gaan werken zodat de rest van het gezin kan worden verzorgd. Er moet dringend hulp komen voor de huishoudens. Terwijl de decadentie en verspilling in bedrijven voortgaan, zijn dezelfde bedrijven bezig om de samenleving op te zadelen met allerlei verhogingen. Dat is een verkapte onderdrukking van de armen in de samenleving en die groep is groter geworden.

Het volk kan nu basale zaken als goed voedsel, vervoer, medicijnen en internet zich niet meer veroorloven. In elk geval weten we dat er geen uitnodiging vanuit de regering is gegaan richting de huishoudens die het moeilijk hebben om zich te begeven naar Sociale Zaken. De deuren lijken vooralsnog niet wagenwijd open te zijn, zoals het behoort te zijn, maar staat het op een kiertje zoals altijd. Het gevolg is dat er een zware ontevredenheid is onder de samenleving omdat mensen onderaan de ladder letterlijk minder zijn gaan eten. Het gevolg is dat er veel verwijten zijn en dat men daarbij uit zware frustratie grenzen aan het overschrijden is. Daarbij wordt dan niet geschroomd om zelfs gewelddadige zaken en discriminatoire uitspraken te doen. Het heeft allemaal te maken met de pijn die er is in de samenleving, bijvoorbeeld bij de kostwinners.

Er is sprake van frustratie, boosheid, schaamte en teleurstelling, maar ook het gevoel verraden te zijn door beloften. Er is een vernietigend beleid gevoerd door de vorige regering met allerlei leningen. Suriname zou naar verluidt verworden zijn van een land met de laagste leningen in de regio tot een land met de hoogste leningen in de wereld. En wanneer leningen worden genomen en geconsumeerd, dan zal het in die periode goed gaan.

Er moet een goede voorlichting komen vanuit de regering met vooraan de president. Er moet gesproken worden niet alleen over de veroorzakers van de ellende, maar ook over de oplossingen. We hebben eerder over de hulp aan de huishoudens gesproken, maar we zien gewoonweg nog geen beweging.

De harmonie van de Surinaamse samenleving staat onder druk vanwege de ruime vrijheid die er is op sociale media. Allerlei meningen en opvattingen worden vrij geuit op social media. We melden weer dat er ten minste 1 YouTube tv-kanaal is, waar het gemeengoed is geworden dat een bepaalde groep duidelijk door 2 figuren en een journalist discriminatoir wordt bejegend. Deze mannen zijn helden geworden met aanhang. Andere prominenten voelen zich te soft dus zijn gaan over ook op het grove werk. En dan krijgen we nu de aanhoudingen. De mannen van YouTube hebben al opgeroepen dat Suriname gezuiverd moet worden van een bepaalde groep. Deze heren hebben opgeroepen op tot een zuivering in Suriname volgens het model van Idi Amin. Deze dictator van Oeganda had een bepaalde groep in het land een paar dagen gegeven om het land te verlaten. Dat was, ongeacht of ze in het land waren geboren en er de nationaliteit bezaten. Deze groep had niet eens de ruimte om hun gelden op te nemen. Na het vertrek viel de economie van het land in elkaar.

Er wordt ook veel gestookt door de NDP die politiek baat heeft bij spanningen tussen groepen. Deze haat is ook verspreid via een bekende NDP-praatprogramma door een programmamaker die ook hoofd was van de overheidsvoorlichtingsdienst. Deze meneer is ook genoemd ‘de zwarte Gobbels’. De openlijke polarisatie met verwijzing naar groepen in de samenleving is in Suriname geïntroduceerd door dit NDP-programma. Op de laatste meeting van de NDP is weer deze snaar bespeeld. Het is jammer en wij vinden dat de Interreligieuze Raad in Suriname (Iris) en het Comité Christelijke Kerken (CCK) de onruststokers waaronder de NDP even moeten oproepen en hun tot kalmte manen.  

error: Kopiëren mag niet!