Volk schreeuwt om aandacht zandwegen

De steeds slechter wordende toestand waarin zandwegen in de vele buitenwijken van Paramaribo en de districten zich bevinden is een grote bron van frustratie voor velen in de samenleving die dagelijks er over heen moeten. Door de regenbuien van de afgelopen weken zijn vele zandwegen over haast het gehele land in een nog slechtere conditie komen te verkeren. Door de moeilijk begaanbare wegen raakt het dagelijks sociaal en economisch leven van velen erdoor ontwricht.

Verschillende volksvertegenwoordigers uit vooral de districten hebben vorige week dringende aandacht gevraagd van de regering, met name van de minister van Openbare Werken (OW). Men wilde weten wat het plan van aanpak is. Het volk schreeuwt om verlichting. Er kan geen sprake zijn van normalisatie van het sociaal-economisch leven, indien velen in de samenleving niet eraan kunnen deelnemen, omdat de zandwegen waar ze overheen moeten in zeer slechte conditie verkeren.

Volksvertegenwoordigers

Het parlementslid Roy Mohan (VHP) uit het distrckt Commewijne trekt zich de situatie van velen in zijn district erg aan vanwege de deplorabele staat van de zandwegen waarlangs ze wonen. Hij vroeg de minister van OW om de zandputten die in verschillende districten aanwezig zijn, in te zetten om de wegen in te bezanden. Hij vroeg bijzondere aandacht voor de slechte zandwegen in de dorpen langs de rechteroever van Commewijne. Hij meent te weten dat in zijn district een ondernemer wacht op verlenging van de vergunning voor zijn zandput. Hij pleit ervoor de zandputten in te zetten om verlichting te brengen in de zeer slechte situatie van de wegen.

Ivanildo Plein (NPS) vroeg duidelijkheid van het beleid. Hij wilde weten hoe OW denkt de situatie met de vele zandwegen denkt aan te pakken  In zijn ogen wordt er een zig-zag beleid gevoerd. Het lijkt erop, dat men selectief te werk gaat. Hij noemt een situatie waarbij bejaarde burgers te voet letterlijk door een modderige weg moeten ploeteren om de hoofdweg te bereiken. Dat kan niet!

Ebu Jones (NDP) was direkter in zijn benadering. Hij beklaagde zich wederom over de stiefmoederlijke behandeling van zijn district door de overheid. Het kan volgens hem niet zo zijn, dat het ministerie van OW slechts de zandwegen in een bepaald district ( hij doelde op Saramacca…red. DBS) aanpakt, omdat boeren daar produceren. 

“Ook in Nickerie wonen er boeren die produceren”, voerde hij aan. In het rijstdistrict verkeren vele zandwegen ook in slechte conditie. Burgers in de verschillende districten hebben meerdere malen bij hun respectieve districtscommissariaten aandacht gevraagd voor de situaties van bepaalde wegen. Het ontbreken van de nodige middelen is het bekend verhaal dat zij steeds te horen krijgen. Het ministerie van OW zal toch van zich moeten laten horen. Ze dient aan te geven wat de mogelijkheden en de onmogelijkheden zijn met betrekking tot de aanpak van de zandwegen. Met de grote regentijd in aantocht lijkt de zaak nog gecompliceerder te worden.  

SS

error: Kopiëren mag niet!