Ministerie van AW&J bezig met suïcide preventie en onderzoek mentale gezondheid jongeren

Het ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken (AW&J) is bezig met suïcide preventie en onderzoek rondom de mentale gezondheid van jongeren. Het onderzoek zal spoedig worden afgerond, waarna een bewustwordingsprogramma uitgevoerd zal worden. Ook zal UNICEF, het kinderfonds van de Verenigde Naties, in het kader van de nauwe samenwerking met het ministerie de nodige ondersteuning geven. Zo werd onder andere in een bericht van de Communicatie Dienst Suriname aangegeven.

Aan Genti Mangroe, directrice Jeugdzaken van het ministerie van AW&J, vroeg Dagblad Suriname op welke manier(en) het ministerie bezig is met suïcide preventie. Mangroe zei hierop: “Voorlopig doen wij dat met voorlichtingsvideo’s over het onderwerp met deskundigen. Op basis van de uitkomsten van het onderzoek zal er een actieplan ontwikkeld worden met preventieve maatregelen.”

Mangroe geeft aan, dat er een werkgroep is ingesteld door de minister om na te gaan welke acties ondernomen kunnen worden om het aantal suicide gevallen onder de jeugd te reduceren. “In de werkgroep is besloten eerst wat research te doen om op basis daarvan maatregelen en acties voor te stellen. Het UNICEF is partner van de overheid en heeft assistentie hierbij toegezegd en ook verleend.”

Op de vraag wanneer het ministerie met dit onderzoek van start is gegaan, zegt de directeur, dat de onderzoeker in december is aangetrokken. Het onderzoek bestaat uit een deskreview en een online survey. De online survey is vorige week gelanceerd. Het doel van dit onderzoek is om voornamelijk na te gaan welke omstandigheden/gebeurtenissen van invloed zijn op jongeren die leiden tot suïcidale gedachten en pogingen daartoe.

Het bewustwordingsprogamma zal vastgesteld worden afhankelijk van de resultaten van het onderzoek, zegt Mangroe. “Maar, zal onder andere awareness activiteiten inhouden en training van personen die direct in contact staan met de jeugd in het identificeren van de signalen en hulpverlening. De vormen van bewustwordingsactiviteiten (awareness) zullen gevarieerd zijn en zullen ook via de scholen overgebracht worden.”

Maar, waarom is het zo belangrijk dat men vanaf de lagere school start met voorlichting over onderwerpen zoals mentale gezondheid, kindermisbruik en suïcide. Volgens haar is dit belangrijk, omdat de kinderen al vroeg worden geconfronteerd met deze problematiek en zij dus weerbaar gemaakt dienen te worden daartegen, zodat zij sterker in hun schoenen staan.

SK

error: Kopiëren mag niet!