DNA debatteert over instelling Ontwikkelingsfonds agrarische sector

De Nationale Assemblee is dinsdag begonnen met de behandeling van de ontwerpwet betreffende de instelling van het Nationaal Ontwikkelingsfonds voor Agribusiness (NOFA). Het NOFA is een krediet faciliterend fonds voor agrarische bedrijven. In 2007 was het Agrarische Kredietfonds (AKF) ingesteld om te voorzien in de kredietbehoefte van agrarische ondernemingen. 

Door wanbeleid zijn gestelde doelen slechts deels gerealiseerd. Met het NOFA hoopt de regering door een betere aanpak verandering te brengen. Het fonds heeft tot doel de agrariër te ondersteunen bij het streven naar vergroting van zijn verdiencapaciteit en kredietwaardigheid, zodat hij na enige tijd op eigen benen kan staan. In de toelichting op het wetsontwerp stelt de regering ernaar te streven de nationale productie te bevorderen.

Mahinder Jogi (VHP), die voorzitter is van de commissie van rapporteurs, toonde zich verheugd met de instelling van het fonds. Hij wilde echter van de regering weten hoeveel geld de regering in het NOFA zal stoppen. Gelet op het grote belang van NOFA voor de verdere ontwikkeling van de agrarische sector vindt hij, dat er toch een redelijk bedrag in het fonds gestopt dient te worden door de regering.

Hij wilde concreet weten welk bedrag de regering denkt in het NOFA te zullen stoppen. Jogi suggereerde ook een gedeelte uit de opbrengsten van agrarische exporten naar het fonds toe te kanaliseren. 

SS    

error: Kopiëren mag niet!