Del Castilho: “Zonder controle mechanismen zijn wij minder efficiënt”

Angelic Del Castilho, voorzitster van DA’91, merkt op dat goede controles en geïntegreerd beleid nodig zijn om efficiënt te kunnen werken. “Er is nog steeds sprake van een verkaveld beleid en de controle op naleving van maatregelen ontbreekt vaak.” Del Castilho noemt het Meerjaren Ontwikkelingsplan, MOP. “Daarin staan altijd wenselijkheden, maar er wordt niet aangegeven hoeveel procent daarvan is gerealiseerd.” 

Verder wordt opgemerkt dat dit ook geldt voor De Nationale Assemblée (DNA). “De sloten van de begroting worden niet behandeld. Terwijl dit juist een van de beste controlemomenten is om te kunnen zien wat de werkelijke productiviteit is geweest.”

Del Castilho pleit ook voor betere afspraken over waar men wel of juist niet met een dienstvoertuig naar toe kan. “Je zou dan een overzicht moeten indienen welke rit is gereden met bijbehorende kilometerstand.” Zij merkt op, dat dit soort controlemechanismen zelfs tot aan het kopieerapparaat zouden moeten gelden. “Bij het ontbreken van een goede controle lopen wij veel geld mis en we missen de kans om efficiënter te worden”, besluit Del Castilho.

RB

error: Kopiëren mag niet!