BvL en ALS eisen uitbetaling overuren van leerkrachten

Reshma Mangre, voorzitster van BvL/ALS (Bond van Leraren en de Alliantie voor Leerkrachten in Suriname), zegt in gesprek met Dagblad Suriname, dat de overuren van leraren nog steeds niet zijn uitbetaald. Bij deze gaat het om leraren van de middelbare scholen, technische scholen en het IOL (Instituut voor de Opleiding van Leraren).

Mangre geeft aan, dat de overuren vanaf eind januari uitbetaald moesten worden. Ook zijn er volgens haar leerkrachten die al een jaar op hun gelden wachten. Zij heeft begrepen, dat een deel van de leraren hun gelden wel hebben ontvangen, maar een deel echter niet. De leraren die hun gelden nog niet hebben ontvangen, willen duidelijkheid hebben waarom ze hun gelden nog niet hebben ontvangen.

“De overuren worden na maanden gestort, wat inhoudt dat de belasting ook over dat geheel bedrag wordt berekend. Dit komt in het nadeel uit van leraren. Wij hebben graag dat de belasting over de overuren per maand wordt berekend en niet over het gecumuleerde bedrag wordt geheven.”

“De eerste stap is dat er een brief naar de minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur gericht zal worden.” Ook zegt Mangre, dat zij tijdens een Assemblee-vergadering reeds heeft gevraagd, wanneer de leerkrachten hun gelden mogen verwachten. 

“Ik heb dit inmiddels onder de aandacht van de minister gebracht en ik verwacht op korte termijn een antwoord van de minister. Als er geen antwoord komt, dan zullen wij het opnemen met de leraren en kijken welke stappen wij verder kunnen nemen om dit gerealiseerd te krijgen”, aldus Mangre.

SK

error: Kopiëren mag niet!